Bedrijven & Instellingen
 

Kerkdiensten

 

Zondag 21 september ds. H.H. Klinkvis Afscheidsdienst

14.30 uur

 

Zondag 28 september zr. B. Posthumus Sterdienst

09.30 uur

 

De Sterdienst heeft als thema "Geen woorden maar daden". Zr. Betty Posthumus zal met enkele jeugdleden een dienst maken. Wat vindt de jeugd belangrijk in een zondagsdienst. Hoe moet een dienst er volgens hen uitzien. We laten ons verrassen. Het thema is ons als Doopsgezinden niet vreemd.