Bedrijven & Instellingen
 

Kerkdiensten:

Zomerstop van 10 juli tot en met 21 augustus.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Zondag 28 augustus 2016.  Dienst om 9.30 uur

Voorganger: Zr. J. Hania-v.d Kooi

Organist:      Br. H. Hoekema

_________________________________________________________________


Zondag 11 september 2016.

Feestweekdienst van de Gezamelijke Kerken Koudum in "de Klink"

Aanvang 19.30 uur.

Muzikale medewerking van Nelly & Co.

_________________________________________________________________


Zondag 25 september 2016.  Dienst om 9.30 uur

Voorganger: Zr. J. Hania-v.d Kooi

Organist:      Br. H. Hoekema

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

_________________________________________________________________