Bedrijven & Instellingen
 

ZONDAG  3  AUGUSTUS

11.00 uur Martinikerk Ds. J.J. de Lange Stavoren

Collecten                 Diaconie(Armoedebestrijding) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist                 G.Buma

Koster         G. Jongsma   telefoon  523913

Koffie drinken  Op ?e Hichte Fam. H. Ybema           Grovestinsstraat 14

ZONDAG 10 AUGUSTUS

9.30  uur Martinikerk Ds. J.P. Boomsma

Collecten                 Diaconie(Zorg voor gevangenen) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist                 G.Jongsma

Koster         S. Stilma            telefoon  522265

Koffie drinken  Op ?e Hichte Fam. J. Buma              ?t Heale Paed 11     

ZONDAG  17 AUGUSTUS

9.30  uur Martinikerk          Ds. J.P. Boomsma

Collecten                  Diaconie(Noodhulp bij rampen) en kerk

Uitgangscollecte          Zomerzending

OM U TE DIENEN

Organist                   A. Landman

Koster           R. Fekkes       telefoon  522033

Koffie drinken  Op ?e Hichte   Fam. R. Bruno              Galamalaan 12 

ZONDAG 24 AUGUSTUS         HEILIG AVONDMAAL

9.30  uur Martinikerk  Ds. J.P. Boomsma

Collecten                  Diaconie(Avondmaalscollecte) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist                  G.Buma

Koster          S. Talsma             telefoon  521936

Koffie drinken  Op ?e Hichte  Fam. T. Abma              Snakke 15

Oppasdienst          Jelly Fekkes

KERKDIENSTEN FINKE          Aanvang 10.00 uur

Donderdag   7 augustus          Dhr. D. Tamminga

Donderdag  14 augustus          Br. H. Klinkvis

Donderdag  21 augustus          Ds. W. Greven HA

Donderdag  28 augustus          Mevr. B. Posthumus

BIJ DE DIENSTEN

3 augustus - Zevende zondag van de zomer (groen)

Deze zondag gaat voor ds. J. de Lange uit Stavoren

10 augustus - Achtste zondag van de zomer (groen)

Water speelt deze zondag een grote rol. We leven eruit, maar kunnen er ook in verdrinken. Water schenkt vreugde, maar ook verdriet. Het zit boordevol levenskracht, maar is ook een bron van angst. Hoe het geloof ons uit onze oerangsten tilt horen we in Jona 2 en Matteüs 14: 22-33.

17 augustus Negende zondag van de zomer (groen)

Jezus is ver van huis terecht gekomen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Toch toont hij ook zijn ware aard, doordat hij zich de les laat lezen door een vrouw. Haar scherpzinnigheid en volharding geven haar wat ze zoekt. We lezen Matteüs 15: 21-28. Dat de bevrijdende boodschap van het evangelie voor iedereen is, die ernaar leeft, maakt ook de profeet Jesaja bekend. We lezen naast Matteüs daarom Jesaja 57: 1-7.

24 augustus - Tiende zondag van de zomer (groen)

Midden in de zomer het teken van brood en wijn, wat een teken is van sterven, als voorwaarde tot leven. Graan moet sterven om tot levensbrood te kunnen worden, druiven moeten worden geplet, om vreugdewijn te kunnen drinken. Alleen leven wat zich geeft, kan vruchtbaar worden. Deze diepe levenswaarheid wordt in het lijden en sterven van Jezus tot een symbool van ons eigen bestaan. We lezen Jesaja 51: 1-6 en Matteüs 16: 21-27.  

Ds. Coos Boomsma