Bedrijven & Instellingen
 

ZONDAG  6 JULI

9.30  uur Martinikerk Ds. G. Schormans   Workum

Collecten                 Diaconie (Landelijk jeugdwerk) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist                  G. Jongsma

Koster          S. Stilma              telefoon  522265

Koffie drinken  Op ?e Hichte  Fam. P. Spoelstra        Achter de Tuinen            


ZONDAG  13 JULI 

9.30  uur Martinikerk   Mevr. M. Vermeulen  Sneek

Collecten                   Diaconie(Diaconaat in Koudum) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist                   G. Jongsma

Koster           A. Munniksma                telefoon  521818

Koffie drinken  Op ?e Hichte   Fam. G. Brouwer            Spoarleane  6

ZONDAG 20 JULI

9.30  uur Martinikerk   Ds. M. Mook Sneek  

Collecten                   Diaconie( Hulppr. In Friesland) en kerk

Uitgangscollecte           Onderhoudfonds

OM U TE DIENEN

Organist                   G. Buma

Koster           Joh. Haanstra       telefoon  521604

Koffie drinken  Op ?e Hichte   Fam. J. Fekkes              Kerkhoflaan 10


ZONDAG 27 JULI

11.00  uur Martinikerk   Ds. E.J. Keulen  Heeg 

Collecten                   Diaconie(Papua interactief) en kerk

OM U TE DIENEN

Autodienst

Organist                   G. Jongsma

Koster           S. Talsma telefoon  521936

Koffiedrinken Op é Hichte           Fam. H. Boersma        Tj. vd.Walstraat 14 

ATTENTIE

Op 27 juli is begint het koffiedrinken Op é Hichte om 10.15 uur, omdat de dienst om 11.00 uur begint

 

KERKDIENSTEN  FINKE Aanvang  10.00 uur

Donderdag   10 juli         Mevr. H. Leeuw

Donderdag   17 juli         Dhr. H. Klinkvis

Donderdag   24 juli         Mevr. B. Posthumus

Donderdag   31 juli         Mevr. M. Vermeulen

HALLO WE HEBBEN WEER EEN 4 TAL CAMPING DIENSTEN GEORGANISEERD EN WEL:

20 juli gaat voor Br. Rinkema,  orgel mw. T Rinkema,

27 juli gaat voor Br. P. de Groes  met  eigen muziek,

  3 aug gaat voor  Br. J. W. Aarts  ook met eigen muziek,

en 10 aug komt Br. J. Brandsma met muziek van T. Bandstra.

 

Het is in de boven zaal op de Kuilart aanvang 10 uur en iedereen is welkom.

De Open deur groep

 

BIJ DE DIENSTEN

6 juni - Derde zondag van de zomer (groen)

Deze zondag gaat voor ds. Ch. Schormans uit Workum

13 juli - Vierde zondag van de zomer (groen)

Deze zondag gaat voor mw. M Vermeulen uit Sneek

20 juli - Vijfde zondag van de zomer (groen)

Deze zondag gaat voor ds. M.C. Mook uit Sneek

27 juli - Zesde zondag van de zomer (groen)

Deze zondag gaat voor ds. E.J. Keulen uit Heeg

Ds. Coos Boomsma