Bedrijven & Instellingen
 

 

ZONDAG 13 APRIL PALMZONDAG

9.30 uur Martinikerk : Ds J.P. Boomsma

Kollekten : Diaconie (Ouderenwerk) en kerk

OM U TE DIENEN

Organist : G. Buma

Koster : R. Fekkes telefoon 522033

Koffie drinken Op é Hichte : Fam. W. de Koe Hoofdstraat 41

Oppasdienst Op é Hichte : Willemiek van Dijk en Mirjam Jongsma

Op ?e Hichte : Kinderkerk

 

DONDERDAG 17 APRIL WITTE DONDERDAG

18.45 uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma

Kollekten : Avondmaalscollecte

Uitgangscollecte : Kerk

OM U TE DIENEN

Organist : G. Jongsma

Koster : B. Spijksma telefoon 52522383

 

VRIJDAG 18 APRIL GOEDE VRIJDAG

19.30 uur Martinikerk : Ds. J.P. Boomsma

OM U TE DIENEN

Autodienst

Organist : G. Buma

Koster : U. de Jong telefoon 523176

 

ZATERDAG 19 APRIL PAASWAKE

21.30 uur Martinikerk : Ds. J.P.Boomsma

Uitgangscollecte : Diaconie en kerk

OM U TE DIENEN

Autodienst

Organist : A. Landman

Koster : J. Haanstra telefoon 521604

 

ZONDAG 20 APRIL PAASZONDAG

9.30 uur Martinikerk : Ds J.P. Boomsma

9.30 uur Op é Hichte : Jeugdkerk 2.0

Kollekten : Diaconie en kerk

Uitgangscollecte : JOP

OM U TE DIENEN

Organist : M. Tamminga

Koster : K.Pries telefoon 521359

Koffie drinken Op é Hichte : Fam. B. Falkena Zwarteweg 14

Oppasdienst Op é Hichte : Britt Haytema en Fimke Bootsma

Op ?e Hichte : Kinderkerk

 

BIJ DE DIENSTEN

13 april - 6e zondag van de 40 dagen (paars)

Op palmzondag wordt vanouds het evangelie van de intocht in Jeruzalem gelezen. Dit jaar hebben wij het al gedaan aan het begin van de 40-dagentijd. Iedere zondag kwam er een voorwerp bij aan de palmpasenstok van de kinderen. Met hun versierde stokken komen ze deze zondag het komende Paasfeest bij ons aankondigen.

In zijn opgang naar Golgotha is Jezus aangekomen in de hof van Getsemane. Voor hem geen hof van Eden, maar een hof van eenzaamheid. En waar ieder slaapt is hij het die waakt en bidt.

 

DE DAGEN VAN PASEN

17 april - Witte Donderdag (wit)

De Aangeklaagde als Messias. Jezus? tijd ? en geloofsgenoten wilden daar niet aan. Wij wel? We lezen Matteüs 26: 57-68 en vieren het Avondmaal, waarin we gedenken dat hij zich gaf voor ons. Na afloop van de viering die al om 18.45! uur begint verzamelen we ons op het Jacob Benckesplein om in een kruisgang naar de Klink met elkaar te kijken naar de Passion vanuit Groningen.

 

18 april - Goede Vrijdag (rood)

De donkere weg van lijden en sterven die Jezus ging volgen we in een kruisweg die de schilder Hans Memling (Vlaams schilder uit de 15de eeuw) er op zijn schilderij ?De passie van Christus? van heeft gemaakt. We lichten er een paar momenten uit en lezen de bijpassende teksten uit de Bijbel. Ook horen we reacties van omstanders, zoals die door jongeren uit deze tijd zijn opgeschreven.

 

19 april - Stille Zaterdag (wit)

Als de dag zich terugtrekt en het donker begint te worden, brengen wij het nieuwe licht van Christus binnen. In de nacht van ons bestaan is hij het Licht. Dat licht mogen wij aan elkaar schenken. We maken dat zichtbaar aan het licht van de paaswakekaarsen wat we aan elkaar doorgeven. Daarna horen we hoe de bevrijdende weg van de levende HEER zichtbaar is in heel de geschiedenis, vanaf het begin. In de lezingen, momenten van stilte, in lied en gebed maken we ons op voor het feest van Pasen.

20 april - Paaszondag (wit)

Elk van de vier opstandingsverhalen die we kennen is weer verschillend. Wat daar is gebeurd is eigenlijk ook met geen pen te beschrijven. De verwarring is groot. Iets van die verwarring zal altijd een deel blijven het geloof. Hoe bestaat het!?!? Het is Jezus zelf die de verwarring wegneemt. Bij Matteüs ontmoet hij de angstige vrouwen als zij ontdaan wegvluchten van het graf en hen groet. Sjonggroep Majim zal met ons deze hoge feestdag vieren.

 

Ds. Coos Boomsma