Bedrijven & Instellingen
 

Van daar varen ze naar Antiochië, waar ze waren opgedragen aan Gods genade voor het werk dat zij nu hebben volbracht. (Handelingen 14: 26)


Onderweg 

Paulus en Barnabas waren erop uitgestuurd door de gemeente van Antiochië, om de bevrijdende boodschap van het evangelie aan anderen die verder weg wonen te vertellen. En nu zijn ze op de weg terug. Ze hebben de taak die ze onder Gods genade zijn begonnen volbracht. Wie de moeite neemt de Hoofdstukken 13 en 14 te lezen, zal zich verwonderen over de durf, de vrijmoedigheid en het doorzettingsvermogen van Paulus en de zijnen. Je kunt je dan ook goed voorstellen dat ze hun medegelovigen op de terugreis op het hart drukken vast te houden aan het evangelie van de opstanding in Christus Jezus, en dat ?wij door veel verdrukking het koninkrijk van God moeten binnengaan? (14: 22). Zelf waren ze ook regelmatig bedreigd en achterna gezeten.  Paulus was zelfs gestenigd en voor dood de stad Lystra uitgesleept. Op wonderbaarlijke wijze was hij echter ook weer opgestaan. De kernboodschap van het evangelie, de opstanding van Jezus Christus, werd zo aan Paulus zelf waar gemaakt. 

Wat Paulus en zijn metgezellen op deze eerste zendingsreis meemaken, is het evangelie in een notedop. Het gaat over mensen onderweg, en dat zijn we allemaal. Ook al wonen sommigen een leven lang op dezelfde plek, we zijn mensen onderweg, onderweg door de tijd. Vanuit het verleden, door het heden, op weg naar de toekomst. En volgens het evangelie is dat een weg door het donker naar het licht, van sterven naar leven, met vallen en opstaan. Overal waar deze boodschap wordt verkondigt, roept ze instemming én tegenspraak op. Instemming, omdat het een blijde boodschap is, een boodschap vol hoop. Tegenspraak, omdat het vaak haaks staat op onze ervaringen. Wij ervaren het leven meer als opgaan, blinken en verzinken. Je begint met niks en je eindigt met niks. De kern van zo?n bestaan is ten diepste verdriet en eenzaamheid. De boodschap van het evangelie sluit haar ogen niet voor die realiteit, maar laat het daar niet bij. Er is ook die andere weg, de weg van sterven naar opstaan, van dood naar leven. In het levensverhaal van Jezus wordt die weg in z?n volle glorie zichtbaar. En de kern van dat bestaan is vreugde en gemeenschap. Paulus en Barnabas zijn met die boodschap op reis gegaan. Sommigen hebben het begrepen, anderen niet. Hun eigen geloofsgenoten waren vaak hun grootste tegenstanders. Maar hun vertrouwen op God, en hun doorzettingsvermogen brachten hen weer op de terugweg naar huis. Ze hadden hun opdracht volbracht en mochten een tijdje uitrusten van hun inspanningen. Daarna moesten ze weer opstaan voor een nieuwe opdracht. Zo is het leven, ook van ons. Voor velen is er in deze zomertijd een moment van rust. De opdracht is gedeeltelijk volbracht, we mogen even tot rust komen bij onszelf. Maar daarna zullen we ook weer overeind moeten om de taak die nog voor ons ligt, aan te vatten, Tot het moment dat we de grote thuisreis aanvaarden om voor altijd de vreugde van Gods nabijheid te mogen ervaren. 

ds. Coos Boomsma