Bedrijven & Instellingen
 

DE HAAN

 

En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich dat Jezus tegen hem gezegd had: ?Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.? En toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. (Marcus 14:72)

 

Het is een bekend verhaal van Petrus die zijn Meester verloochent, zo kort nadat hij vol bravoure had gezegd dat hij Hem nooit in de steek zou laten. Het is waarschijnlijk ook een verhaal dat diepe indruk heeft gemaakt op zijn vrienden, want alle vier evangelisten vermelden dit verhaal. Ze hadden immers allemaal beweerd dat ze Jezus zouden steunen. En ze waren allemaal een andere kant op gevlucht.

 

Je kunt er van alles van zeggen, bijvoorbeeld dat Petrus met z?n vooringenomenheid het op het moment suprême dan toch maar mooi liet afweten. Maar er zit veel herkenbaars in dit verhaal. Op een moment dat je je sterk voelt, de hele wereld aan kunt, neem je je gemakkelijk voor om het goede te doen voor jezelf en voor de ander, of je nooit meer te laten afschrikken door wat mensen ervan vinden. Maar op een onverwacht moment is het zo gemakkelijk om je Heer te verloochenen.

 

Nee, niet in een situatie als Petrus. Want Jezus is niet meer letterlijk als mens in ons midden. Maar ook wij kunnen Jezus ontkennen. Bijvoorbeeld door te roddelen over een medemens, de andere kant op te kijken als er iemand wordt gepest of onterecht behandeld, onredelijk kwaad te worden, porno te kijken, onze portemonnee dicht te houden voor de nood van de armen, te flirten met de partner van een ander. Het is soms heel gemakkelijk om even net te doen alsof je niet bij Jezus hoort. Want soms komt het gewoon even niet zo goed uit?

 

De vraag is dan of je net als Petrus die haan ook hoort kraaien. Die stille stem van binnen die vraagt: waar ben je? Die ogen van de Heer, die ons alleen maar aankijkt. Of dat je die haan het zwijgen op legt. De eerste keer dat de haan kraait reageert Petrus er niet op volgens Marcus. Er is nog een tweede keer voor nodig. Maar dan dringt het ook diep tot hem door en begint hij te huilen.

 

Na de opstanding komt Jezus op deze gebeurtenis terug. Dat gaat diep, doordat Jezus tot drie keer toe vraagt of Petrus van Hem houdt. Jezus is geen kwakzalver of zachte heelmeester, maar legt de wond helemaal bloot. Juist omdat dat de enige manier is om te genezen. Niet om de pijn heen, maar er door heen.

 

Uit dit verhaal komt naar voren dat het niet in de eerste plaats gaat om de vraag of je Jezus nooit hebt verloochend. Belangrijker is of je oor hebt voor de haan, die je terugroept naar de Heer. Het was nota bene Petrus die een belangrijke taak kreeg van de Heer en een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van de vroege kerk.

 

Anneke Siemensma-Bijma

(reacties: annekesiemensma@hetnet.nl)