Bedrijven & Instellingen
 

PASTORAAT

Naast mooie dingen, zoals huwelijksjubilea, verjaardagen, mensen die weer werk vonden jongeren die zijn geslaagd voor een diploma enz. enz., zijn er de afgelopen periode toch ook veel verdrietige zaken geweest, zoals een aantal sterfgevallen en (ernstig) zieken.

Van de zieken noem ik hier nog de volgende namen:

Auke Plantenga, Lytse Morra 2, moest na een zware operatie op de grens van Oud en Nieuw opnieuw onder het mes. Het ziektebeeld is zodanig ernstig dat aan zijn levensverwachting een duidelijke grens is gesteld. 

Wybe Leenstra, Verlengde Hoofdstraat 41, die ook al langer kampt met een ernstige ziekte, waar genezing niet mogelijk lijkt. 

Griet Smid-Gerlsma, Doerebout 40, heeft naast het verwerken van het verlies van haar dochter Liesbeth, zelf te maken met een aanslag op haar gezondheid. Hopelijk geven de kuren het gewenste resultaat.

Jan van de Brug, Nij Claerbergen 14, kreeg bericht dat bij hem een gezwel was ontdekt. Misschien zijn er mogelijkheden de ziekte aan te pakken.

Bij Jennie ?t Hull, Nij Claerbergen 23, was dezelfde kwaal al eerder ontdekt. Met haar gaat het naar omstandigheden aardig goed. 

Foekje Cnossen Jaarsma, Achter de Tuinen 8, kreeg na een moeilijk jaar, waaruit ze wonderwel was genezen, opnieuw een domper te verwerken. 

Matzen Veenstra-Jellema, Tj. van der Walstraat 23 kreeg te horen dat ze ook een ongeneeslijke ziekte bij zich draagt.

Deze en andere zieken dragen we op aan God. We bidden voor hen en hun naasten om troost en sterkte om deze moeilijke periode in vertrouwen en goede moed door te komen.  

We nomen de namen uit onze gemeente die elders verblijven:

In Bloemkamp verblijven

Dhr. J.J. Karper, afd. Sering k nr. 24

Mevr.J. Schakel,  afd. Rozamarijn k24  

Dhr. D. Venema  afd. Lavendel, K 28 

Dhr. S. de Jong, afd. Jasmijn K 23

Fl.Campuslaan 1  8701AK Bolsward.

Boarnsterhimstate,  Mevr. L. Schurer, Wjitteringswei 67,  8495 JM Aldeboarn.

Frittemahof, Dhr Wim TolenaarFrittemaleane 5, aanleunwoning 4.056.  postcode 8604 AA Sneek.  

In de Ielanen 

Mevr. B. Tjalma ? Nauta.De Pollen 4 .Ielanen,  Harste 11 8602 JX Sneek

In Drachten woont  Siebo de Witte,  De Wouden 4, 9204  WD  Drachten

Vakantie

De vakantietijd is weer aangebroken en veel mensen maken van de gelegenheid gebruik er even tussen uit te trekken. We wensen hen een mooie en ontspannen tijd en een behouden thuiskomst. Zij die thuisblijven en misschien ook gewoon aan het werk zijn, wens ik ook een mooie zomertijd toe. Zelf hoop ik ook een aantal weken rust te kunnen nemen. Van dinsdag 8 juli t/m dinsdag 5 augustus ben ik afwezig. Mocht er pastorale bijstand nodig zijn, dan kan daarvoor contact worden opgenomen met de scriba J. Fekkes, tel. 06 27266225, of de voorzitter N. Zijlstra-de Boer, tel. (0514) 521673  

Ds. Coos Boomsma

Jubilea: In de maand juli worden de volgende jubilea gevierd; 

Op 11 juli hoopt het echtpaar U. de Jong en J. de Jong ? Munniksma, D. v. Epemastraat 27 hun 40 jarig huwelijk te vieren en op 24 juli het echtpaar J. Tjoelker en J. Tjoelker ? Soepboer 

Tj. v.d. Walstraat 24H hun 45 jarig huwelijk.  En ook op 24 juli het echtpaar H. Kuipers en 

J. Kuipers ? de Leeuw, Nij Claerbergen 11 hun 55 jarig huwelijksjubileum!  Alle echtparen van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. 

JF