Bedrijven & Instellingen
 

PASTORAAT

In het Antonius ziekenhuis verblijft nog steeds Elbrich, dochtertje van Peter en Joke van der Bos- Bakker, Jac. van der Waeyenstraat 24.

Ook is hier opgenomen mevr. T. van der Veen-op de Hoek, Ds. Tinholstraat, kamer 201

 

We noemen de namen van allen die uit onze gemeente elders wonen,

In Bloemkamp verblijven

Dhr. J.J. Karper, afd. Sering k nr. 24

Mevr.J. Schakel, afd. Rozamarijn k24

Dhr. D. Venema afd. Lavendel, K 28

Dhr. S. de Jong, afd. Jasmijn K 23

Fl.Campuslaan 1 8701AK Bolsward.

Marienacker

Mevr. Tj.Muizelaar-Smits, Nij Mariënacker Kamer 118, Mariënacker 1, 8711 CB Workum,

Boarnsterhimstate, Mevr. L. Schurer, Wjitteringswei 67, 8495 JM Aldeboarn.

Frittemahof, Dhr Wim TolenaarFrittemaleane 5, aanleunwoning 4.056. postcode 8604 AA Sneek.

In de Ielanen

Mevr. B. Tjalma ? Nauta.De Pollen 4 .Ielanen, Harste 11 8602 JX Sneek

In Drachten woont Siebo de Witte, De Wouden 4, 9204 WD Drachten

 

In MEMORIAM Marjo Trijntje Vlaming

* 8 november 1944  24 maart 2014

Marjo is geboren en opgegroeid in Velsen/IJmuiden, waar haar ouders een zuivelwinkel hadden. Zij kerkten bij Radio Bloemendaal. De boodschap van het geloof werd hier gebracht voor alle mensen. Dit heeft op Marjo een blijvende indruk gemaakt. Ze stond in de vrijheid van het geloof voor iedereen. Toen ze 34 jaar was kwam ze naar Koudum. Haar muzikale talenten kon ze hier kwijt bij Nij Libben. Uiteindelijk is ze komen wonen aan de Dammenseweg. Na de moeilijke tijd van haar scheiding vond ze in Domien Flapper een nieuwe vriend. Haar grote liefhebberij waren haar honden. Ze was een zeer gewaardeerd lid van de hondenclub. Begin maart kwam ze door acute problemen met haar gezondheid in Bloemkamp terecht. In eerste instantie leek het nog redelijk goed te gaan. De praktijk wees anders, en na een kort ziekbed is ze overleden. Met haar verliest Koudum een hartelijke en spontane vrouw.

 

OPEN HICHTE TIJDELIJK DICHT, HET BIJBELUURTJE BLIJFT

Zes keer heeft Op ?e Hichte afgelopen winterseizoen op woensdagochtend open gestaan voor wie maar zin had. Er stond drinken klaar met wat lekkers, er werden wetenswaardigheden uitgewisseld en er kon worden gesjoeld, gerummikupt of gescrabbeld. De sfeer was steeds opperbest en er werd heel wat gelachen. Nu de dagen weer lichten en iedereen er meer op uittrekt sluiten we voorlopig de tent, maar in oktober hopen we een nieuwe start te maken. Nieuwe gezichten zijn dan ook hartelijk welkom.

Ook op woensdagochtend (van 10.30 ? 11.30 uur) lezen we uit de Bijbel het gedeelte voor de komende zondag. We komen beter beslagen ten ijs en het geeft uw predikant nieuwe inzichten en inspiratie voor de overdenking. De kerkdienst wordt er niet alleen meer vóór ons allemaal van, maar ook dóór ons. Omdat de kerk op zondag open blijft, blijft Op ?e Hichte daarom op woensdag toch open. Welkom!

 

Ds. Coos Boomsma

 

Jubilea: In de maand april hebben we de volgende jubilea te vieren;

Op 10 april hoopt het echtpaar S. Falkena en H. Falkena ? Atsma, Hoofdstraat 43 hun 45 jarig huwelijksjubileum te vieren en ook op 10 april het echtpaar G. Busman en T. Busman ? Grouwstra, Ooste 22, hun 50 jarig jubileum. Op 19 april het echtpaar P. van Beenen en R. van Beenen ? van der Veer, Zwarteweg 4, 40 jaar en tenslotte op 28 april het echtpaar D. Jaarsma en H. Jaarsma ? van der Wal, Boppeslach 6, 25 jaar!

Van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst.

 

JF