Bedrijven & Instellingen
 

Ondernememers vereniging Koudum

Sierd de Boer (voorzitter)

Willem Wittermans (secr.)     

Wiebe Munniksma (pen)

Japke Haytema

Hans Kemker

Lyan Remery

Jildou Hobma

 

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat:

Hoofdstraat 18

8723 BH Koudum

Tel. 0514-521232

 

Informatie:ovkoudum@gmail.com