Bedrijven & Instellingen
 

Vaste personeel

Dit is het personeel dat dagelijks op de kazerne is.

De wedstrijdploeg

Jurjen Faber, Feikje v/d Meer, Andre Boxum, Jan Klein

Gerrit de Jong, Jan Merkus

Alle vrijwilligers van Brandweer Koudum