Bedrijven & Instellingen
 

Stichting Kinderopvang Zuid West Friesland

Adresgegevens:


BSO  De Vrijbuiters
Locatie Thuiszorg Zw.Frl.
Nieuweweg 7
8723 CZ KOUDUM
tel. 06 - 30676144

E-mail adres

Web pagina

 

Algemene informatie

Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland is een organisatie waar diverse vormen van kinderopvang worden aangeboden. Kenmerken van de Stichting zijn betrouwbaarheid en kleinschaligheid, hetgeen terug te vinden is in onze manier van werken en omgang met ouders en kinderen. Bij onze groepsleidsters en gastouders is uw kind in vertrouwde handen.

Onze voorzieningen voor Groepsopvang zijn gezellig, vrolijk en kindvriendelijk ingericht en te vinden in de gemeenten Littenseradiel, Wûnseradiel, Bolsward, Nijefurd, Wymbritseradiel en Gaasterlân-Sleat.

Hele- en halve dagopvang voor 0-4 jarigen in de Kinderopvang en BSO?. plaatsen. Voor de 2- tot 4 jarigen bestaat er de mogelijkheid om in ieder geval twee dagdelen naar de Peuterspeelzaal te gaan en Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarige jeugd is mogelijk in de grotere plaatsen.

Gastouderopvang is in principe in elk dorp en elke stad mogelijk in de hierboven genoemde gemeenten maar óók in de aangrenzende gemeenten. Daarnaast is Thuisopvang mogelijk in het huis van de kinderen.

Sinds 2007 verzorgt de Stichting ook Tussenschoolse Opvang en Voor- en naschoolse opvang.

De Stichting heeft 125 medewerkers in dienst en er zijn ruim 350 gastouders aangesloten bij het gastouderbureau.