Bedrijven & Instellingen
 

EHBO VERENIGING KOUDUM

Wat een eer om tijdens het bezoek van onze Koningin EHBO-er te mogen zijn! In het Heidenskip bij de fierljepdemonstratie!

Weet U !

Dat er in Koudum een actieve EHBO vereniging is en dat we deze zomer weer op veel evenementen aanwezig zullen zijn.

Tijdens de evenementen ziet u altijd onze gele EHBO vlag met blauwe letters wapperen.

Wij dragen dan gele hesjes met het EHBO embleem, zodat u ons altijd kunt herkennen, vraag gerust om hulp als u die nodig hebt.

Wij zijn o.a. aanwezig bij de Beantsjedei op dinsdag 24 juli.

Bij het fierljeppen in it Heidenskip.

Bij de Morraruiters  enz.

Ook is er bij onze EHBO vereniging een aanvraag gekomen vanuit de EHBO vereniging Oudemirdum om hulp te bieden bij het driedaagse FK concours  op 9, 10 en 11 augustus.  Gehouden bij manege Harich.

Enkele leden van ons hebben hier spontaan hun hulp en tijd voor aangeboden.

Al onze leden zijn in het bezit van een AED aantekening.

Onze vereniging heeft zelf een AED defibrilator aangeschaft, die we met evenementen bij ons hebben, zodat zonodig direkt hulp kan worden geboden.

Mocht u ook een cursus EHBO willen volgen of een AED cursus neemt u dan contact op met het secretariaat:

Martje de Vries tel. 0514 522808     email: martjedevries@solcon.nl