Nieuws & Activiteiten
 

Restauratie toren Koudum

dinsdag, 10 juli 2012

Ter uitvoering van het periodiek instandhoudingplan zal binnenkort een restauratie van de toren plaatsvinden. Op 20 augustus a.s. start Bouwbedrijf de Jong BV uit Workum de werkzaamheden, die ondermeer omvatten het herstellen van heel veel roestend ankerwerk met het daarbij behorende metselwerk. Tevens zal de wijzerplaatverlichting worden hersteld.

Ten behoeve van deze werkzaamheden zal de toren in de steigers worden gezet. Grafstenen rondom de toren zullen worden voorzien van beschermende kisten.

De kosten van de restauratie worden geraamd op een bedrag van afgerond 100.000 Euro en worden gefinancierd door subsidies van het rijk, de gemeente en overige instanties en door ontvangen donaties.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden zijn afgerond omstreeks 1 november 2012.