Bedrijven & Instellingen
 

VERJAARDAGEN

18 april mevr. A.T. de Hoop van Asperen, De Finke (89 jaar)

19 april dhr. P. Mulder, Ds. L. Tinholtstraat 21 (81 jaar)

19 april mevr. B.D. Boersma ?Groothuis, it Heechhout 3 (80 jaar)

20 april mevr. M. Stellingwerf ?Venema, Kerkhoflaan 4 (92 jaar)

22 april mevr. H. Reidsma ?Koornstra Ravelijn (87 jaar)

26 april Dhr. H. Kuipers Claerbergen (83 jaar)

29 april mevr. T. Feenstra- Heeres, De Finke (96 jaar)

29 april dhr. M. de Vries, Zwarteweg 10 (90 jaar)

30 april mevr. S. de Witte ?de Boer It Heechhout 1 (82 jaar)

 

AGENDA

Woensdag 9 april 8.30 uur Bezoek Nijkleaster Jorwert vanaf Op ?e Hichte

Donderdag 10 april Beheer 19.45 uur Op é Hichte

Dinsdag 15 april DB 19.30 uur Op ?e Hichte

Woensdag 9 april en woensdag 16 april Bijbeluurtje om 10.30 uur Op ?e Hichte

De komende week 15 april is er dinsdagavond van 18.45 - 19.15 een Stilte viering in de Martinikerk.