Bedrijven & Instellingen
 

COLLECTE 29 JUNI 2014  ? WERELDDIACONAAT

Rechten voor iedereen!

Politieagenten en rechters zijn er om het recht te handhaven. Dat vinden wij hier in Nederland heel logisch, maar in Zimbabwe zijn mensen dagelijks het slachtoffer van corruptie en machtsmisbruik. Juliet bijvoorbeeld. Zij verkocht legaal etenswaren op straat. Maar de politie nam op een dag al haar koopwaar in beslag. Toen Juliet er iets van zei, werd ze opgepakt en moest ze bovendien een boete van 10 dollar betalen, voor haar een zeer groot bedrag.

Harare Residents Trust (HRT), partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt slachtoffers van onrecht op te komen voor hun rechten. Ook Juliet. Zij kreeg hierdoor haar koopwaar terug. En dankzij HRT werden ook andere kooplui niet meer lastig gevallen door de politie. 

Waar buurtbewoners in probleemsituaties met de autoriteiten komen, helpt HRT hen om zich als buurt te organiseren en om het gesprek met de autoriteiten aan te gaan. De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze partner van Kerk in Actie.

Kunt u of bent u niet aanwezig in deze dienst, en wilt u toch meedoen aan deze collecte? Dan kunt u ook uw gift overmaken op de bankrekening van de diaconie

NL 41 RABO 0333 5042 32. Alvast bedankt.

De Diaconie