Bedrijven & Instellingen
 

VANUIT DE DIACONIE

 

13 APRIL ? COLLECTE KERK IN ACTIE TOTALE WERK IN DE 40DAGENTIJD

Extreme droogte in Burkina Faso

Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw. De christelijke organisatie ODE (partner van Kerk in Actie) zet zich in om gezinnen en dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten. Dianda vertelt: ?Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen maken en verkopen. Inmiddels hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.?.

Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging? voor vijf euro kan Kerk in Actie vrouwen als Dianda voorzien van grondstoffen om zeep mee te maken. Helpt u mee? Uw steun is nodig!

 

 

AVONDMAALSCOLLECTE 17 APRIL 2014 ? HAÏTI

Via dominee De Lange uit Stavoren kregen wij onderstaande mail:

In januari 2010 is er, zoals jullie misschien nog wel herinneren, een zeer zware aardbeving geweest in Haïti, die het land vrijwel volledig heeft verwoest. Natuurlijk is er toen een grote landelijke inzamelingsactie geweest, en internationale hulp. Het probleem van dit soort situaties blijft echter, dat veel geld aan strijkstokken blijft hangen, politiek en procedures nogal eens belangrijker zijn dan de nood. Vooral in een land, waar corruptie bepaald geen uitzondering is.

Daarnaast is zo'n gebied vaak na een poosje weer vergeten, terwijl de problemen nog lang niet opgelost zijn. Het zijn dan de projecten van de lange adem, en vaak de kleinschalige projecten, die juist dan effectief blijken te zijn. Op zo'n kleinschalig project wil ik nu jullie aandacht vestigen: het ziekenhuis in Passe Catabois, Haïti. Dit is in 2001 opgezet door Annemarie Hulshof ( tropenarts) en haar man Rob, in wat toen al 'het vergeten gebied van Haïti' heette. Vanuit de roeping 'te zorgen voor de armen en de zieken' zijn zij medische zorg gaan bieden.

Waarom mail ik op dit moment over dit project? De groep zamelt elk jaar geld in, voordat zij naar Haïti gaan. Het project wordt onder andere gedragen door de protestantse gemeente Lent. Met het praktische bouwgedeelte kunnen zij met de materialen nog wel wat doen. Maar bij zowel het Food for Labor project als voor de medische zorg voor de kinderen is de nood hoog. Heel hoog. Er is door de droogte werkelijk aan alles gebrek: voedsel, drinkwater ( laten we het over hygiëne maar niet hebben), medische zorg. Door de honger en watergebrek worden mensen kwetsbaar voor ziektes, zoals malaria, cholera, TBC . Ook het vee en de landbouwgrond hebben zwaar te lijden onder de droogte - waardoor mensen hun normale voedselbronnen verliezen. En het geld raakt op. Daarom belde oom Wichert gister op naar mijn vader, met een noodkreet om een collecte te houden. Ik leg de vraag van oom Wichert nu dus ook bij jullie als diaconie, onder het motto: met vele kleine bijdrage-steentjes kunnen we ver komen. Voor meer info zie www.wicherthaiti.bloggertje.nl of (voor info over het ziekenhuis is Passe Catabois) www.passe-catabois.org. een eventuele gift kan worden overgemaakt naar NL65RABO 0 127 908 226 tnv PG Lent in zake Haïtifood.

 

PAASCOLLECTE 20 APRIL 2014 JOP, LAAT VAN JE HOREN.

De collecte van vandaag is bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

Het is het verlangen van JOP dat elk kind zich geliefd weet door God. Dat is ook het verlangen van jeugdwerkers en jeugdleiders die JOP ontmoet. Herkent u zich in dit verlangen?

Na 40 dagen van stilte en bezinning is het tijd van je te laten horen. Een nieuwe morgen breekt aan. Met Pasen spreken we ons uit! Iedereen moet het goede nieuws horen, zeker kinderen en jongeren. In het jeugdwerk helpen we kinderen en jongeren te ontdekken wat geloven voor hen betekent. JOP zet zich in voor aansprekend jeugdwerk met inspirerende activiteiten en materialen. Zonder uw steun kunnen we dit werk voor kinderen, jongeren en jeugdleiders niet doen. Wij vragen met deze collecte uw hulp voor het jeugdwerk. Laat van u horen!

Kunt u of bent u niet aanwezig in deze diensten, en wilt u toch meedoen aan deze collectes? Dan kunt u ook uw gift overmaken op de bankrekening van de diaconie

NL 41 RABO 0333 5042 32. Alvast bedankt namens de diaconie,

Anja de Jong.