Bedrijven & Instellingen
 

BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken, voor alle steun die wij gekregen hebben met het verlies van ons zoontje Hindrik Doede.

Dit is voor ons en voor onze familie heel belangrijk geweest. Het is mooi om te weten dat er zoveel mensen met je meeleven. Heel veel kaarten, een hand op je schouder of simpelweg even een knipoog zegt dan al genoeg.

Doede en Trijntje  de Boer 

Minke, Tineke , Siebren

Ook namens Siebe en Riekjen  bedankt

BETANKE

Tige betanke foar de mooie kaarten, lokwinsken en goede wurden, dy?t wij mei ús 50 jierrige troudei krigen ha!

Groetnis Sierd en Betty de Boer

BESTE MENSEN

Mijn vertrek naar Gorredijk ging vrij onverwachts daarom wil ik alle bekenden nog een hartelijke groet brengen en het allerbeste toewensen.

Riek Hament-Olij

MUTATIES 

Ingekomen van Hemelum,  de fam. Klaas en Elske Damstra-Venema.  De Tille 18

Ingekomen van Balk de fam. Harm en Dina  Hofman- Boschma, Verlengde Hoofdstraat 11

Verhuisd naar Gorredijk mevr. R. Hament- Olij, it Heechhout 14.

Overgeschreven naar Warns mevr. G. Meijer-Veldstra, wonende in de Finke.