Verenigingen & Stichtingen
 

Ledenvergadering 22 februari 2010

maandag, 22 februari 2010, 20.00 uur

in dorpshuis De Klink, ds.Tinholtstraat 1 te Koudum

 

Met na de pauze:

Dialezing door Albert Wester over de Alde Feanen

"Ik ben werkzaam bij It Fryske Gea in de Alde Feanen en fotografeer in mijn vrije tijd veel in dit gebied. Ik probeer door het laten zien van mijn foto's een beeld te schetsen van dit unieke gebied en het beheer er van. Graag tot ziens bij de lezing of in de Alde Feanen!"

 

Cursus zangvogels door IVN

klik op het plaatje voor een vergroting