Verenigingen & Stichtingen
 

09-03-13

Bestuursleden

Voorzitter|Theunis de Vries| Spoarleane 1|8723 EV, Koudum| theunis@ziggo.nl

Secretaris|Wiebe Hendriks Beukenlaan 36 8723AX Koudum 0514- 522316, wiebe.hendriks@live.nl

Bestuurslid| Harry Wijbrands Flait 4 8722HC Molkwerum 0514- 681365, harrywijbrands@hotmail.combroersmagelke@hotmail.com

Penningmeester en Ledenadminstratie volwassenen Jan Klein, Zwarteweg 26 8723BM Koudum 0514- 522060, klein0@xs4all

Commissie Jeugdvogelwacht

voorzitter Ansje Huitema Gerben Ypmastraat 45 8723 CP Koudum 0514-522406
ledenadministratie Jacob Merkus Westeweg 24 8723 BZ Koudum 0514-521360
  Ineke van der Gaast Beukenlaan 8 8723 AW Koudum 0514-522754
  Sandra en Fokke Planting Westeweg 32 8723 BZ Koudum 0514-522431
  Allard Lageweg Sijbren Sijtsmastrjitte 5 8584 VE Hemelum 0514-523086

Wintervoedering en nazorgmateriaal

nestkastcontrole Douwe van der Velde Westeweg 30 8723 BZ Koudum 0514-521601

Ereleden

Jan Kerkstra sinds 1998.

Durk Abma sinds 2008.

Lidmaatschap en contact

Om te kijken wat het lidmaatschap kost klik hierkoudumhemelum@bfvw.nl

 

of het volgende formulier invullen.