Verenigingen & Stichtingen
 

09-03-13

Bestuursleden

Voorzitter|Theunis de Vries| Spoarleane 1|8723 EV, Koudum| theunis@ziggo.nl

Secretaris|Wiebe Hendriks Beukenlaan 36 8723AX Koudum 0514- 522316, wiebe.hendriks@live.nl

Bestuurslid| Harry Wijbrands Flait 4 8722HC Molkwerum 0514- 681365, harrywijbrands@hotmail.com

Bestuurslid en Nazorgcoördinator|Gelke Broersma|Onderweg 11|8723 EL|Koudum, broersmagelke@hotmail.com

Penningmeester en Ledenadminstratie volwassenen Jan Klein, Zwarteweg 26 8723BM Koudum 0514- 522060, klein0@xs4all

Commissie Jeugdvogelwacht

voorzitter Ansje Huitema Gerben Ypmastraat 45 8723 CP Koudum 0514-522406
ledenadministratie Jacob Merkus Westeweg 24 8723 BZ Koudum 0514-521360
Ineke van der Gaast Beukenlaan 8 8723 AW Koudum 0514-522754
Sandra en Fokke Planting Westeweg 32 8723 BZ Koudum 0514-522431
Allard Lageweg Sijbren Sijtsmastrjitte 5 8584 VE Hemelum 0514-523086

Wintervoedering en nazorgmateriaal

nestkastcontrole Douwe van der Velde Westeweg 30 8723 BZ Koudum 0514-521601

Ereleden

Jan Kerkstra sinds 1998.

Durk Abma sinds 2008.

Lidmaatschap en contact

Om te kijken wat het lidmaatschap kost klik hier.

 

Voor een vraag of informatie kunt met één van bovenstaande personen contact opnemen

Contact via e-mail: koudumhemelum@bfvw.nl

 

of het volgende formulier invullen.