Verenigingen & Stichtingen
 

Badminton.

We starten het seizoen altijd op de eerste donderdag na de feestweek (dit is 2de of 3de week september) en het seizoen stop eind april, gezelligheid staat voorop, en we spelen geen competitie.

Nieuw seizoen begint donderdag 17 september.

Het bestuur.

Naam Verblijfplaats Bereikbaar Functie
Peter de Graaf Onderweg 84 0514-523098 Voorzitter
Jeanette Kooistra Wjukslach 34 06-12038789 Secretaris
Tryntsje Postma Stationsweg 13 06- Penningmeester