Verenigingen & Stichtingen
 

Keats freonen Koudum

Uitnodiging.

Elke maandagavond om 19.00 uur wordt er in competitieverband op It Smûkelân in de Dobbe achter de Klink gekaatst. Er zijn dan ongeveer 15 kaatsers aanwezig. Deze worden dan ter plaatse ingedeeld in parturen. Aan het einde van het seizoen wordt er een klassement opgemaakt. De winnaar krijgt een wisselbeker en een krans. Verder worden er nog een aantal kaatspartijen georganiseerd. Zo is er in begin juli “De tûke Bennie partij”, vernoemd naar Bennie Bleeker. Verder is er soms nog een nachtkaatspartij. Deze wordt op één van de voetbalvelden met kunstlicht gekaatst. Ook wordt in februari altijd een kaatspartij in de sporthal gehouden. Voor alle kaatspartijen geldt dat het na afloop bijzonder gezellig is. Echte keatsfreonen dus…

Mocht je meer willen weten van de Keatsfreonen of gewoon eens mee willen doen tijdens een competitiewedstrijd op de maandagavond, neem dan kontakt op met Johannes Wielinga (523102) of Bonne Jansen (523017).

Iedereen is van harte welkom!.

Algemene informatie.

Even wat algemene informatie over het kaatsen.Een kaatsteam (partuur) bestaat uit drie personen. Twee parturen  spelen een wedstrijd tegen elkaar. Een eerst (bij het kaatsen heet een punt een “eerst”) moet, net als bij tennis, worden opgebouwd. Het partuur dat 6 eersten (punten) behaalt, heeft gewonnen. Kaatsen is een sport die al in de middeleeuwen wordt beoefend. Er wordt wel verondersteld dat het kaatsen een voorloper is van het huidige tennis. In Fryslân wordt de kaatssport vooral beoefend boven de lijn Makkum, Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Dokkum. Zeg dus maar, op de “klaai fan Fryslân”. De grootste kaatsevenementen zijn natuurlijk de PC (Permanente Commissie) te Franeker de PC voor de dames in Weidum en de Freulepartij voor jongens tussen 14 en 16 jaar te Wommels en de Ald-Meiers partij voor de meisjes in Hitzum. Niet alleen in Fryslân wordt gekaatst, maar ook in België, Italië en in Spaans en Frans Baskenland wordt het kaatsen fanatiek beoefend. Zelfs in Zuid Amerika is er een variant van het kaatsspel.