Verenigingen & Stichtingen
 

Keatsen yn Koudum

Eindelijk was het weer zover: de jonge honden mochten de gladgeschoren (Laas en Henk bedankt) wei weer in, oftewel er werd weer gekaatst in de Sândobbe. Dit evenement vond plaats op zaterdag 23 februari 2008.

De lijst bestond uit 6 parturen die op papier aan elkaar gewaagd waren, maar in de praktijk wordt dit niet altijd gerealiseerd. Over en weer werd er fanatiek gekaatst al blijft plezier en sportiviteit hoog in het vaandel staan bij de ?Keatsfreonen fan Koudum?.

Na de poulewedstrijden volgden de partijen om de prijzen met een geweldig slotakkoord. De partij om prijs en premie tussen de parturen Brouwer en Abma leek als de bekende nachtkaars uit te gaan en leek beslecht in het voordeel van partuur Abma. Echter kantelde de wedstrijd nadat partuur Brouwer punten begon te sprokkelen na ferm uitslagwerk. Op de stand 3-3 6-6 werd de kaats genomen door partuur Brouwer en kon deze nieuwe kaatskoningin haar prinsen kussen.

Bij de prijsuitreiking was aan een ieder gedacht en zo ook aan de nummers 4, 5 en 6. Dezen kregen respectievelijk een oorkonde en een zakje gras van het Sjûkelân (PC Franeker), Freulepartij (KV Wommels) en gras van het Smûkelân in Koudum.

De 3e prijs betrof een bronzen medaille en ging dit jaar naar Bonne Jansen, Sipke Bakker en Jelle Zijlstra.

De 2e prijs werd behaald door Henk Abma, Anja Klein Velderman en Jo Hoekstra en mochten een zilveren draagmedaille in ontvangst nemen.

Tot slot kregen de grote winnaars van deze avond, Doutsje Brouwer, Johan v/d Veen en Marcel Kuipers snel een gouden plak en een krans omgegooid  omdat de batterij van het fototoestel leeg raakte en we dit moment toch wilden vastleggen voor het archief.(Bonne Jansen)

Naast bovengenoemde prijsuitreiking , werd de 1e prijs van de zomercompetitie 2007 toegekend aan Lolke Smid. Hij is nu voor een jaar in het bezit van de felbegeerde wisselbeker en natuurlijk een krans.

De leiding van dit kaatsspektakel was in handen van Joke Bleeker, tige tank (Ype de Boer was om duistere redenen afwezig,ek tige tank). Verder werden de kransen werden aangeboden door de familie van Dijk van de Stormvogel uit Warns, waarvoor onze hartelijke dank.

Tot zover het kaatsnieuws en (hopelijk) tot ziens op 6 mei op het echte Smûkelan fan Koudum, waar de eerste twee competitieavonden op dinsdag zijn  i.v.m bevrijdingsdag en pinksteren , waarna vervolgens de handschoen weer kan worden opgenomen op de maandagavond vanaf 19.00 uur.

Heb je zin om mee te doen aan de moeder der sporten, kom dan langs op de bovenweg en kaats mee in de tuin van  Hans en Janet Kemker die we bij deze alvast weer willen bedanken voor het ter beschikking stellen van it fjild.

Keatsfreonen fan Koudum.

Uitnodiging.

Elke maandagavond om 19.00 uur wordt er in competitieverband op It Smûkelân aan de Bovenweg gekaatst. Er zijn dan ongeveer 15 kaatsers aanwezig. Deze worden dan ter plaatse ingedeeld in parturen. Aan het einde van het seizoen wordt er een klassement opgemaakt. De winnaar krijgt een wisselbeker en een krans. Verder worden er nog een aantal kaatspartijen georganiseerd. Zo is er in begin juli ?De tûke Bennie partij?, vernoemd naar Bennie Bleeker. Verder is er soms nog een nachtkaatspartij. Deze wordt op één van de voetbalvelden met kunstlicht gekaatst. Ook wordt in februari altijd een kaatspartij in de sporthal gehouden. Voor alle kaatspartijen geldt dat het na afloop bijzonder gezellig is. Echte keatsfreonen dus?

Mocht je meer willen weten van de Keatsfreonen of gewoon eens mee willen doen tijdens een competitiewedstrijd op de maandagavond, neem dan kontakt op met Johannes Wielinga (523102) of Bonne Jansen (523017).

Iedereen is van harte welkom!.

De Keatsfreonen fan Koudum.

Sinds eind jaren negentig zijn een aantal enthousiaste kaatsers uit Koudum en naaste omgeving actief. Ze noemen zichzelf ?De Keatsfreonen fan Koudum?. Kaatsen is nou niet direct een sport die je in Koudum zou verwachten. Het is bij uitstek een zomersport. Wanneer het voetbal- en volleybalseizoen is afgelopen, begint het kaatsen. Van begin mei tot begin september wordt er gekaatst. Hoewel de ?Keatsfreonen fan Koudum? een relatief klein groepje is, is de beleving er niet minder om.

Kaats toernooi van 15 juli 2006.

Op 15 juli organiseerden de Keatsfreonen fan Koudum hun jaarlijkse ?Tûke Bennie ledenpartij?. Onder schitterende weersomstandigheden werkten in totaal zes parturen hun wedstrijden af op It Smûkelân aan de Bovenweg. De kransen voor de winnaars van de partij werden beschikbaar gesteld door Alie Bleeker. Na de prijsuitreiking ging het hele gezelschap naar bar Tarantella, waar het tot in de late uurtjes bijzonder gezellig was.

 

De uitslag was als volgt.

1. Henk Abma, Sipke Bakker, Marcel Kuipers

2. Jouke Kampen, Romelia Mous, Wout Klijn Velderman

3. Hiltje Terpstra, Erwin Boersma, Lolke Smid

Kaats toernooi van zaterdag 18 februari 2006.

Van het gehele buitenseizoen 2005 heeft Laas Boerstra de krans gewonnen.

Zoals ieder toernooi was ook deze keer Ype de Boer weer van de partij om de tellingen bij te houden.

 

Tot in de late uurtjes werd er feest gevierd.

Het was reuze gezellig, als vanouds!

 

3e prijs: Anne Peterson            Gelke Talsma           Lolke Smid

2e prijs: Marchel Kuipers          Hiltje Terpstra           Erwin Boerstra

1e prijs: Wout Klijn Velderman  Johan van der Veen    Arnold Kotterer

 

Onderstaande een foto impressie.

Algemene informatie.

Even wat algemene informatie over het kaatsen.Een kaatsteam (partuur) bestaat uit drie personen. Twee parturen  spelen een wedstrijd tegen elkaar. Een eerst (bij het kaatsen heet een punt een ?eerst?) moet, net als bij tennis, worden opgebouwd. Het partuur dat 6 eersten (punten) behaalt, heeft gewonnen. Kaatsen is een sport die al in de middeleeuwen wordt beoefend. Er wordt wel verondersteld dat het kaatsen een voorloper is van het huidige tennis. In Fryslân wordt de kaatssport vooral beoefend boven de lijn Makkum, Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Dokkum. Zeg dus maar, op de ?klaai fan Fryslân?. De grootste kaatsevenementen zijn natuurlijk de PC (Permanente Commissie) te Franeker en de Freulepartij voor jongens tussen 14 en16 jaar te Wommels. Niet alleen in Fryslân wordt gekaatst, maar ook in België, Italië en in Spaans en Frans Baskenland wordt het kaatsen fanatiek beoefend. Zelfs in Zuid Amerika is er een variant van het kaatsspel.