Verenigingen & Stichtingen
 

Sportvereniging Oeverzwaluwen.

Sportvereniging Oeverzwaluwen is een Omni vereniging met 4 afdelingen te weten: Gymnastiek, Tennis, Volleybal en Voetbal. Alle afdelingen zijn vertegenwoordigd in het hoofdbestuur en hebben daarnaast een eigen bestuur.

S.V. Overzwaluwen exploiteert zelfstandig, de kantine wordt door vrijwilligers gerund alle afdelingen profiteren mee van de opbrengsten. De kantine-exploitatie wordt verzorgd door de afdeling voetbal. 

Beheerder van de sporthal is Ali Schreur, tel 522151.

Het hoofdbestuur van de vereniging wordt gevormd door:

Jimmo Smit, Voorzitter
Ype Wijma, Secretaris
Tjerk van der Wal, Penningmeester

Roel Faber, afd. Gymnastiek
Tineke Terpstra, afd. Tennis
Durk Venema, afd. Voetbal
Gerben Zwerver, afd. Volleybal