Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot

Naam.

De naam VETZAVOT is afgeleid van: VETeranenZAalVOetbalTeam.

Deze naam werd bedacht door wijlen Dhr. Douwe Smits.

Dhr. Smits was gedurende 22 jaar voorzitter van VETZAVOT.

Opgericht.

VETZAVOT is opgericht in 1984. De eerste bijeenkomst was op: 01 november 1984.

De tot standkoming van VETZAVOTVETZAVOTTERS vrijwilligers waren van de afdeling Voetbal en de andere helft dan als tegenstanders zouden fungeren, vond geen genade in de ogen van het hoofdbestuur. Hierop werd de aanstaande oprichting van VETZAVOT afgeblazen. Toen dit ter ore kwam van Anne van der Lei, beheerder van de Klink, onder wiens supervisie ook de sporthal viel, nam hij de verantwoordelijkheid, dat er gestart kon worden tegen het tarief van de sportvereniging. Hij zou zelf voor het verschil instaan. Toen was het begin van VETZAVOT een feit.

Doel.

Het doel van VETZAVOT is, om, als veteranen toch nog bezig te blijven met het beoefenen van de voetbalsport in de zaal, om het lichaam en de geest zo lang mogelijk gezond te houden!!!

Samenkomsten.

Iedere donderdagavond van 21.30 - 22.30 uur intensive training door middel van een onderling partijtje zaalvoetbal.

Periode.

Eerste donderdag na de feestweek in september tot en met de laatste donderdag van maart.

Nabespreking.

Iedere donderdagavond na de training worden de prestaties geanalyseerd en verder passeren alle wereldproblemen de revue, waarvan vele van deskundig commentaar worden voorzien dan wel worden opgelost. Dit onder het nuttigen van koffie of thee of frisdrank!

Ledenbestand

LIDMAATSCHAP(actief):
Men kan zich NIET AANMELDEN om lid van VETZAVOT te worden, men dient te worden gevraagd!
VETZAVOT.

SIETZE   ABMA     recreatiedeskundige.
JAN   BUMA     metaalmeester
ALBERT   FEKKEN     veehouder in ruste, AOW'er.
SYTZE   FOLKERTSMA     constructeur
GERRIT   HIEMSTRA     parttime veehandelaar - AOW'er.
BENNIE   HOFMAN     voormalig magazijnmeester, nu AOW'er
PIETER   de JONG     gepensioneerde chickenfarmer.
AUKE   LEENSTRA     producent van zuivel en vlees, kortom boer
JAN   KAASJAGER     professional vloeren vleier
HENDRIK   KAMSTRA     VUTTER (v.h. slager bij Poeisz)
EELKE   v.d. MEER     v.h. kraanmachinist.Nu AOW'er
JARIG   TJOELKER     v.h. adm. medew. Bogerman Koudum, nu AOW'er
SIETZE   van der WAL     AOW'er, ex producent van o.a. de beroemdeKoudumer Beantsjes en Bloemkolen, BEANTSJE fan it jier 2009!!!!
TJERK   van der WAL     milieuverfraaiier Gem. N.O.
WICHER   van der WAL     voorm. vloerbedekkingsexpert, nu AOW'er
YPE   de Boer     voormalig Mechanicanist, nu AOW'er
           
           
           
           

LIDMAATSCHAP(niet actief):
Leden die fysiek niet meer in staat zijn om de zware donderdagavondtraining te ondergaan, blijven lid van VETZAVOT.
Zij staan als "niet actief lid" geregistreerd. Dit geldt eveneens voor partners van leden van VETZAVOT die helaas zijn overleden.

LEDENBESTAND (niet actief) VETZAVOT:
Mevr. A. Haytema, Dhr. T. Smits, Dhr. G. van der Valk, Dhr. A. Hoekema, Dhr. S. de Jong, Dhr. J. de Vries.

Praktische zaken

TIJDWAARNEMING C.Q.SCOREBORD
Tijdens de oefenpartijtjes op de donderdagavond worden de tijd en de score nauwkerig bijgehouden door Dhr. Ype de Boer. Hij ziet er ook op toe, dat het spel volgens de regels wordt gespeeld. Ype is bovendien materiaalbeheerder van VETZAVOT.

PROJECTEN:
REIZEN:
Iedere 1e zaterdag van juni gaat VETZAVOT op reis.  Dan mogen de partners van de leden mee. Als compensatie van de lange donderdagavonden die zij thuis alleen voor de buis moeten doorbrengen.

RECEPTIES:
Aan het beging van een nieuw kalenderjaar houdt VETZAVOT een heuse nieuwjaarsreceptie.

SPONSERING:
VETZAVOT bedruipt zichzelf. Sponsoren zijn natuurlijk van harte welkom!(b.v. shirtreclame). Bovendien houdt VETZAVOT zich aanbevolen voor legaten en donaties.

Bestuur en aanverwant

ARCHIEF:
VETZAVOT heeft een uitgebreid archief van de volledige 32 jaar van haar bestaan. Dit archief staat bol van alle belevenissen van VETZAVOT, met foto's, illustraties etc.

ARCHIVARIS:
Jellie Tjoelker-Soepboer

BESTUUR:
Bennie Hofman, voorzitter
Jarig Tjoelker, secr./penn.m.

SECRETARIAAT / WEBBEHEER:
Jarig Tjoelker,
Tj. van der Walstraat 24H, 8723 CA KOUDUM.
Tel.: 0514-521800.  E-mail: tjoelker.j@hetnet.nl