Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

 

SIP de JONG.
In Bolsward woont ons lid Sip de Jong. Naar omstandigheden gaat het goed met Sip. Een kaartje uit Koudum zal hem zeker goed doen! Het adres van Sip is: Bloemkamp, afd. Jasmijn, kamer 8, F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

START VAN HET 32e SEIZOEN VETZAVOT:

 

          17 SEPTEMBER 2015

onder leiding van SCHEIDSRECHTER YPE DE BOER hopen de volgende spelers er weer een mooi seizoen van te maken:

Sietze Abma, Jan Buma, Albert Fekken, Sytze Folkertsma, Gert Hiemstra, Bennie Hofman, Pieter de Jong, Jan Kaasjager, Auke Leenstra, Eelke Black Feather van der Meer, Jarig Tjoelker, Sietze van der Wal, Tjerk van der Wal, en Wicher van der Wal.