Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

 

SIP de JONG.
In Bolsward woont ons lid Sip de Jong. Naar omstandigheden gaat het goed met Sip. Een kaartje uit Koudum zal hem zeker goed doen! Het adres van Sip is: Bloemkamp, afd. Jasmijn, kamer 8, F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

START VAN HET 32e SEIZOEN VETZAVOT:

 

          17 SEPTEMBER 2015