Verenigingen & Stichtingen
 

Koudum heeft een naam op te houden wat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk betreft. Deze website is daarvan een sprekend voorbeeld. De inwoners zijn zich bewust van het feit dat ieder zijn of haar steentje bij moet dragen om het dorp leefbaar en gezellig te houden. Naast de kerkelijke organisaties van protestanten en baptisten zijn gemeenschapcentum De Klink, MFA De Swel en Sporthal de Sandobbe, belangrijke centra en tevens faciliteiten voor al dat liefdewerk oud papier.

Diverse clubs en verenigingen houden een eigen pagina bij in op deze dorpswebsite. Andere staan alleen vermeld in het adresboek.

Adressen

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z all
Buurtvereniging Beneden Hoofdstraat
Beneden Hoofdstraat p/a A. van der Veen Hoofdstraat 64
8723


E-Mail WWW Details
Watersport vereniging de Fluessen
Barchjeblom 17
8723 HC Koudum
TEL: 0514-522251

E-Mail WWW Details
Badmintonvereniging It Plumke
Boppeslach 5
8723GJ Koudum


E-Mail WWW Details
Begrafenisvereniging Koudum
Beukenlaan 11
8723AV Koudum


E-Mail WWW Details
BvPF, Vrouwen van nu
Wjukslach 4
8723 GD Koudum


tvenema@xs4all.nl WWW Details
Culturele Stichting Sudwester
De Tille 8
8723 ER Koudum
TEL: 0514-522044

E-Mail WWW Details
De Deborah Stichting
Hoofdstraat 4
8723BH Koudum


E-Mail WWW Details
DVS Foliereferiening Sudwesthoeke
Eesterich 11
8722 HD Koudum


E-Mail WWW Details
EHBO Vereniging Koudum
Branburren 30
8724 LH It Heidenskip
TEL: 0514 522808

E-Mail WWW Details
IJssportvereniging Koudum
Ds. L. Tinholtstraat 10
8723 CX Koudum
TEL: 0514-522269

E-Mail WWW Details
Page 1 2 3