Verenigingen & Stichtingen
 

Koudum heeft een naam op te houden wat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk betreft. Deze website is daarvan een sprekend voorbeeld. De inwoners zijn zich bewust van het feit dat ieder zijn of haar steentje bij moet dragen om het dorp leefbaar en gezellig te houden. Naast de kerkelijke organisaties van protestanten en baptisten zijn gemeenschapcentum De Klink, MFA De Swel en Sporthal de Sandobbe, belangrijke centra en tevens faciliteiten voor al dat liefdewerk oud papier.

Diverse clubs en verenigingen houden een eigen pagina bij in op deze dorpswebsite. Andere staan alleen vermeld in het adresboek.

Adressen

EHBO Vereniging Koudum
Branburren 30
8724 LH It Heidenskip
TEL: 0514 522808

E-Mail
WWW
back