Verenigingen & Stichtingen
 

Parcours commissie

OPTOCHT 2015.

Beste dorpsgenoten, buurtgenoten, vriendenploegen, verenigingen, families en kennissen, in 2015 staat er weer een optocht op de planning.

Bij voldoende aanmelding zal deze plaatsvinden op vrijdagochtend 11 en zaterdagavond 12 september.


Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36, sietzeypie@home.nl of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl 

Bij opgave a.u.b. de volgende gegevens doorgeven: naam van de buurt/vriendenploeg, naam en adresgegevens van de contactpersoon, IBAN-rekeningnummer en het thema.
We hopen dat wij door jullie deelname wederom een mooie optocht mogen organiseren!!

De optocht commissie.

Feestweek.

Wij als parcourscommissie zijn van mening dat een feestweek geen echte feestweek is zonder een optocht. Hoe zat het ook al weer.

  • Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haalbaar is.
  • Geen entree.
  • Prijzengelden uit verkoop boekjes.

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:

Meedoen is belangrijker dan winnen. (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)
Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter.
Maximale kosten 500 euro (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!
Vrije keuze voor een thema. Bij meerdere dezelfde thema's geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de verkoop van de programma boekjes. Natuurlijk is bovenstaande geen garantie dat de feestweek daadwerkelijk een optocht zal hebben.

  • Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!.

Namens de leden van de optochtcommissie!