Verenigingen & Stichtingen
 

Parcours commissie.

Bedankt voor jullie aanmelding!

Hallo iedereen, bedankt voor jullie aanmelding!
De inschrijving is nog een paar dagen open, maar we kunnen melden dat de optocht 2015 door kan gaan!
De optochtcommissie kan nu verder met de voorbereidingen van de optocht op vrijdagochtend 11 en zaterdagavond 12 september aanstaande.

Een aantal bouwers heeft nog niet alle gegevens doorgegeven, dit graag zo spoedig mogelijk doen.

Wat willen we weten:
-          naam van de buurt/bouwploeg.
-          naam en adresgegevens van de contactpersoon inclusief (mobiel) telefoonnummer en emailadres.
-          IBAN - rekeningnummer.
-          bouwlocatie.
-          en het thema! Mocht een thema dubbel gekozen zijn, dan geldt “wie het eerst komt wie het eerst maalt”. Belangrijk om door te geven dus!

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
In geval van vragen of op- en aanmerkingen, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet, de optocht commissie.

HERINNERING OPGAVE OPTOCHT 2015

Inmiddels hebben we al een flink aantal aanmeldingen voor de optocht binnen!
Maar de benodigde 10 deelnemers, zodat de optocht door kan gaan, die hebben we nog niet.

Een aantal buurtverenigingen heeft de jaarlijks ALV inmiddels gehad, is hier iets uitgekomen?Voor andere buurten staat de vergadering binnenkort op de planning, neem de optocht mee als agendapunt!

Vrienden, buurten, bouwploegen, ga er een avondje voor zitten en meld je daarna aan, zodat we in september weer een optocht hebben tijdens de feestweek!
Het is mooi als er al een thema bekend is, maar dat kan ook later nog wel doorgegeven worden.

Laten we er weer een geweldige mooie optocht van maken!

Aanmelden kan bij Ypie of Reina,
sietzeypie@home.nl of r.wieling@home.nl

M.vr.gr.
De optochtcommissie

OPTOCHT 2015.

Beste dorpsgenoten, buurtgenoten, vriendenploegen, verenigingen, families en kennissen, in 2015 staat er weer een optocht op de planning.

Bij voldoende aanmelding zal deze plaatsvinden op vrijdagochtend 11 en zaterdagavond 12 september.


Aanmelden kan tot 30 april aanstaande bij:
Ypie Osinga, Westeweg 36, sietzeypie@home.nl of
Reina Wieling, Molenbuurt 14, r.wieling@home.nl 

Bij opgave a.u.b. de volgende gegevens doorgeven: naam van de buurt/vriendenploeg, naam en adresgegevens van de contactpersoon, IBAN-rekeningnummer en het thema.
We hopen dat wij door jullie deelname wederom een mooie optocht mogen organiseren!!

De optocht commissie.

Feestweek.

Wij als parcourscommissie zijn van mening dat een feestweek geen echte feestweek is zonder een optocht. Hoe zat het ook al weer.

  • Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haalbaar is.
  • Geen entree.
  • Prijzengelden uit verkoop boekjes.

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:

Meedoen is belangrijker dan winnen. (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)
Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter.
Maximale kosten 500 euro (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!
Vrije keuze voor een thema. Bij meerdere dezelfde thema's geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door de verkoop van de programma boekjes. Natuurlijk is bovenstaande geen garantie dat de feestweek daadwerkelijk een optocht zal hebben.

  • Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!.

Namens de leden van de optochtcommissie!