Verenigingen & Stichtingen
 

Beste dorpsgenoten,

Na het grote succes van de optocht in 2013, vieren we dit jaar het Koudumer feest zonder optocht. Wij denken een leuk alternatief te hebben bedacht.

Op vrijdag 12 september van ca. 10.00-12.00 willen we een straatfestival organiseren wat een breed publiek aanspreekt. Het thema is "Doch mar wat".

Theater, sport en spel, workshops, noem maar op. Wij laten het over aan jullie creativiteit.

Graag horen we van u als vereniging, buurt of vriendengroep of u wilt deelnemen aan het ?festival der activiteiten?. Bij opgave graag vermelden wat u gaat doen, met hoeveel personen en hoeveel ruimte en tijd u denkt nodig te hebben.


Opgeven kan tot 1 juni a.s. bij:

Ypie Osinga - sietzeypie@home.nl
Reina Wieling - r.wieling@home.nl


Met vriendelijke groet,

De optochtcommissie

Opgave.