Verenigingen & Stichtingen
 

IJsvereniging "Knobbe".

Verslagen en notulen voor de komende vergadering.

Hieronder staan twee (word) documenten, jaarverslag, en notulen ledenvergadering welke u mag aanklikken met de muis zodat u ze kunt lezen en eventueel uit kan printen.

Jaarvergadering IJsvereniging "Knobbe".

Op 13 december 2013 zal IJsvereniging "Knobbe" haar jaarlijkse ledenvergadering houden.

Het zal even wennen zijn dat deze niet in café Spoorzicht plaatsvindt, want nu de vereniging een prachtig nieuw clubgebouw heeft, wordt er natuurlijk in deze nieuwe accommodatie vergaderd (het ijspaleis)! De vergadering begint om 20.00 uur, u bent van harte welkom

IJsvereniging "Knobbe" Koudum.

Bestuur IJsclub Koudum   Bouwcommissie  
Domien Flapper voorzitter Jurjen Faber voorzitter
Kees Verweij secrataris Kees Verweij secretaris
Pieter Schaper penningmeester Age Bokma lid
Hendrik Falkena lid Egbert Mulder lid
Age Bokma lid Luitzen de Leeuw adviseur
Egbert Mulder lid Jurjen Reinstra adviseur
Trijntje de Boer lid Dick Bellinga adviseur
Jurjen Faber lid Henk de Vries adviseur
    Jan de Boer adviseur