Verenigingen & Stichtingen
 

IJsvereniging "Knobbe".

Agenda ledenvergadering 2014

In het IJspaleis op 28 november 2014 om 20.00 uur

Opening
Welkom aan leden en aan adviseurs van de bouwcommissie

Notulen en jaarverslag

Ingekomen stukken / mededelingen
Cursus Organiseren Toertochten gevolgd door :
Domien Flapper, Kees Verweij

Financieel verslag
Verslag kascommissie.
Verkiezing nieuwe kascommissie : 2 nieuwe leden en 1 plaatsvervanger.

Bestuursledenverkiezing
Kandidaat Maiko van der Veen

Nieuwbouw
De bouw van kantine en werkplaats / opslag van de IJsclub zit er grotendeels op, er is veel gebeurd, ook dit jaar. Zie jaarverslag van de secretaris.
Financiering is nog wat krap, maar dankzij de inkomende contributie.

Organisatie in de ijsclub
Vorig jaar is een voorstel gedaan voor het verdelen van de taken in de IJsclub over een aantal commissies. Vanavond hoort U het vervolg.

Rondvraag

Sluiting

Verslagen en notulen voor de komende vergadering.

Hieronder staan twee (word) documenten, jaarverslag, en notulen ledenvergadering welke u mag aanklikken met de muis zodat u ze kunt lezen en eventueel uit kan printen.

IJsvereniging "Knobbe" Koudum.

Bestuur IJsclub Koudum   Bouwcommissie  
Domien Flapper voorzitter Jurjen Faber voorzitter
Kees Verweij secrataris Kees Verweij secretaris
Pieter Schaper penningmeester Age Bokma lid
Hendrik Falkena lid Egbert Mulder lid
Age Bokma lid Luitzen de Leeuw adviseur
Egbert Mulder lid Jurjen Reinstra adviseur
Trijntje de Boer lid Dick Bellinga adviseur
Jurjen Faber lid Henk de Vries adviseur
    Jan de Boer adviseur