Verenigingen & Stichtingen
 

IJsvereniging "Knobbe".

Ledenvergadering IJsvereniging 2015

Agenda ledenvergadering 2015
In het IJspaleis op 11 december 2015 om 20.00 uur

Opening
Welkom aan leden

Notulen en jaarverslag

Ingekomen stukken - mededelingen
Stand van zaken KNSB

Financieel verslag Financiering is nog wat krap, maar dankzij de inkomende contributie komen wij mogelijk dit jaar uit de rode cijfers.
Er zijn nog 2 leningen, die mogelijk na dit seizoen worden afgelost.

Verslag kascommissie.
Verkiezing nieuwe kascommissie 2 nieuwe leden en 1 plaatsvervanger.
Stand van zaken inkomsten - lopende kosten en chalet.

Afbouw
De bouw van kantine en werkplaats - opslag van de IJsclub zit er grotendeels op, er zijn nog afwerkpunten.
Zie jaarverslag van de secretaris.

Organisatie in de ijsclubStand van zaken commissies.

Rondvraag

Pauze

Leukste deel

Schaats-ervaringen van onze sprinter Jan Hospes

Sluiting
Napraten met de leden

IJsvereniging "Knobbe" Koudum.

Bestuur IJsclub Koudum Bouwcommissie
Domien Flapper voorzitter Jurjen Faber voorzitter
Kees Verweij secrataris Kees Verweij secretaris
Pieter Schaper penningmeester Age Bokma lid
Hendrik Falkena lid Egbert Mulder lid
Age Bokma lid Luitzen de Leeuw adviseur
Egbert Mulder lid Jurjen Reinstra adviseur
Trijntje de Boer lid Dick Bellinga adviseur
Jurjen Faber lid Henk de Vries adviseur
Jan de Boer adviseur