Verenigingen & Stichtingen
 

VETZAVOT NIEUWS.

Koudum, 23 september  2016.

WEDSTRIJDNUMMER  02 (864),  33e jaargang (864), donderdagavond  22 september 2016.

Aan de aftrap: Eelke, Jan Buma, Auke, Hendrik, Albert en Jan Kaasjager in het blauwe tenue,  Bennie, Jarig, Sytze Folkertsma,  Wicher en Gerrit  in het wit. 6 tegen 5 dus! Na het allereerste fluitsignaal van s.r. Ype de Boer als start van het 33e seizoen,  begonnen de spelers vol goede moed aan de wedstrijd. Iedereen had zich voorgenomen om het de eerste keer rustig aan te doen om zodoende niet steunend en kreunend de dag erna te moeten opstaan! In de praktijk kwam daar uiteraard weer eens niks van terecht.  De vijf in het wit gestoken spelers wisten meteen druk te zetten. De zes blauwen wisten hiermee aanvankelijk geen raad. Bij de stand 3-0 in het voordeel van wit wist blauw eindelijk iets terug te doen. Via 3-1, 4-1 kwam er uiteindelijk een score van 4-3 voor wit op het scorebord te staan. Wicher schreef geschiedenis door niet alleen het eerste doelpunt van het seizoen te scoren, hij was ook degene die de eerste kaart van de s.r. mocht incasseren. Doelpuntenmakers voor wit: Wicher, Jarig, Sytze en Gerrit, terwijl Jan Kaasjager de gehele  blauwe productie voor zijn rekening nam!

MAN OF THE MATCH.

De  volgende primeur was voor Bennie. Hij werd door s.r. de Boer benoemd tot Man of the Match! Deze verkiezing had Bennie mede te danken aan het feit dat hij in eerste instantie een penalty (gemakkelijk gegeven!) van Jan Kaasjager stopte! Helaas, voor Bennie, wist Jan in de rebound alsnog te scoren. Bennie: PROFICIAT!!!!

GELE/RODE KAARTEN.

S.r. de Boer had geluk! Lange tijd zag het er naar uit dat hij zijn meest geliefde bezigheid niet zou kunnen uitvoeren, het geven van een kaart! Wicher vond dit kennelijk sneu en wist door de bal bij een dood moment weg te trappen, geel te scoren!

AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE.
M.k.a.: Tjerk van der Wal, Sietze van der Wal,  z.k.a.:  Pieter de Jong.

NAZIT.

De nazit verliep een stuk vrolijker dan de vorige week, toen er tot verdriet van  de aanwezigen niet gevoetbald kon worden.  Grote animator EELKE! Eerste onderwerp van gesprek was de restauratie en renovatie, in eigen beheer, van de volière van Eelke en daarbij het verhaal van de ezel die zich  driemaal etc.  Zichtbaar bewijs van deze spreuk: de hoofdwond van Eelke!  Dader: een klein zitstokje van een tropisch vogeltje!  De derde aanraking veroorzaakte de wond! Tijdens de match was het opvallend: Auke had de meeste “lucht” van allemaal! Wat bleek: hij was op hoogtestage geweest in Oostenrijk!  Het meest amusante voorval was wel het feit dat een niet met name genoemde speler zijn ondergebit had thuis gelaten! Hoe nu een kroket eten? Boukje zorgde voor mes en vork, terwijl een meelevende teamgenoot hem zijn gebit leende. Echter:  zijn bovenprothese! Onze vriend was vindingrijk!  Het geleende bovengebit plaatste hij ondersteboven op de onderkaak,  de tong boven het plastic gehemelte, mes en vork van Boukje en hij liet zich de kroket heerlijk smaken!  Toen onze topkok van de 27 augustus j.l. gehouden BBQ, ook nog eens een rondje gaf uit de opbrengst van de BBQ kon deze avond niet meer stuk!

VERJAARDAGEN/JUBILEA.

Verjaardagen tijdens het zomerreces: 28 april: Hendrik Kamstra (65), 8 mei: Wicher v.d. Wal (68), 9 juni: Albert Fekken (77), 14 juni: Pieter de Jong (72), 22 juni: Tjerk v.d. Wal (64), 23 juni: Bennie Hofman (67), 9 juli: Sytze Folkertsma (63), 11 juli: Sietze v.d. Wal ( 69), 29 juli: Ype de Boer (68), 7 sept.: Sietze Abma (58), 20 sept.: Jan Buma (66), 25 sept.: Jarig Tjoelker (70). Allemaal van harte gefeliciteerd. Huwelijksjubileum: Tjitte en Annie, 50 jaar getrouwd op 23 september!  Van Harte Gefeliciteerd!!

SPREUK VAN DE WEEK. 

Wie vlinders wil zien,  moet rupsen verdragen.

©jt