Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

Koudum, 19 december 2014.

WEDSTRIJD NUMMER 14, donderdagavond 18 december 2014.
Laatste wedstrijd voor de winterstop. Indeling: voor blauw: Eelke, Albert, Sietze A. Auke en Wicher. Voor wit: Bennie, Sietze v.d. W., Sytze F., Jan Buma en Pieter. Onmiddellijk na het startsein van s.r. de Boer trok het blauwe team ten aanval. Dit resulteerde meteen in een levensgrote scoringskans voor Albert. Kennelijk nog niet op temperatuur zijnde, miste de verbouwereerde Albert.  Aan de andere kant was het in de 5e minuut wel raak. Wie anders dan Pieter de Jong wist na een vloeiende aanval beheerst te scoren. Vorige week werd van Pieter gezegd dat hij uit vorm was. Dit was voor Pieter waarschijnlijk een prikkel om die opmerking deze avond te logenstraffen!  Hij was in deze wedstrijd een ware plaag voor de blauwe defensie! Steeds kreeg Pieter een andere blauwe bewaker. In de 8e minuut gelukte het, na vele pogingen, aan Sietze Abma om de 1-1 op het scoren. Vier minuten later stond wit alweer voor. Ditmaal stond Sytze van der Wal als laatste speler aan een aanval over veel schijven en had geen moeite Eelke te passeren. In de allerlaatste aanval van de eerste helft was Jan Buma, in samenwerking met Pieter alle blauwen te slim af. Jan nam een intrap slim en snel en stelde daarmee Pieter in staat om alleen voor Eelke, de drie tegen één aan te tekenen. Dit doelpunt zorgde voor gespreksstof tijdens de door Boukje geserveerde thee. Na de thee ging het blauwe team wanhopig op zoek naar de aansluitingstreffer. Dit gelukte pas tegen het einde van de wedstrijd. Auke mocht bij zijn totaal van gescoorde goals er weer eentje bijtellen. Einduitslag 3-2 voor het witte team.
MAN OF THE MATCH.
Ook na deze wedstrijd vond s.r. de Boer dat er iemand "Man of the Match" moest worden. Uit bovenstaande mag duidelijk zijn wie! PIETER DE JONG!

GELE/RODE KAARTEN.
Alweer een wedstrijd waarin s.r. de Boer niemand op de bon kon slingeren. Blijft de vraag: "Waar ligt dit aan?" Aan het sportieve optreden van de spelers? Aan het feit dat deze keer Gerrit Hiemstra ontbrak? Of, wat de s.r. betreft het meest waarschijnlijke: De uitstekende leidinggevende kwaliteiten van de s.r. !

AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE.
Afwezigen:  Jan Kaasjager, (workaholic), Tjerk, (blessure), Jarig (oogje) en Gerrit Hiemstra (mysterie).

NAZIT.
Tijdens de kerstborrel van Oeverzwaluwen afd. Voetbal moesten de VETZAVOTTERS hun derde helft afwerken. En, omdat het gehoor van de meeste VETZAVOTTERS al iets minder begint te worden, heeft niet iedereen  alles wat besproken werd, mee gekregen. Zo zal het velen zijn ontgaan, dat een enkele speler van het blauwe team de nederlaag in de schoenen schoof van keeper Bennie van het witte team. Hij is simpelweg te goed! En toch nog steeds geen Man of the Match! Jarig was vergeten het verslag van de vorige wedstrijd mee te nemen. Dit ontlokte de s.r. de opmerking: "Zijn ogen mogen dan beter zijn geworden, zijn verstand beslist niet!"

OPROEP.
Het is weer de tijd dat we kerstkaarten versturen naar familie, vrienden en kennissen. VETZAVOTTERS: stuur dit jaar ook een kaartje naar ons in Bolsward wonend lid Sip de Jong! Adres: Bloemkamp. F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward. Afd. Jasmijn, kamer 23.

VERJAARDAGEN/OF JUBILEA.
Op 21 december a.s.  hoopt het oudste lid van VETZAVOT, Hendrik de Jong 85 jaar te worden! VETZAVOT wenst Hendrik een hele fijne verjaardag toe en nog vele jaren in goede gezondheid. Op 26 december hoopt Gerrit Hiemstra 73 jaar te worden en Jo de Vries hoopt op 31 december 74 jaar te worden. Ook deze beide heren wenst VETZAVOT een fijne verjaardag en nog heel veel gezonden jaren toe.

SPREUK VAN DE WEEK.
Vrienden zijn die mensen die je in je hart raken en ieders leven blij maken.

AFZEGGEN.
Afzeggen:  kan (MOET) bij: Jarig, 521800. B.g.g: Bennie, 522357. B.g.g.b.b: Ype, 06-29561002.