Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

 

Voor VETZAVOT voetballend van start gaat, staat er voor 12 september a.s. een excursie op het programma naar de lammeren!

Projectleider en president commissaris Gerrit Hiemstra gaat alles omtrent het vetweiden van lammeren ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorleggen.

 

START NIEUWE, 31e SEIZOEN, DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014.

 

Op donderdagavond 18 september 2014 gaat de onderlinge strijd van de VETZAVOTTERS weer van start.

Door het overlijden van twee oudgedienden, Jan Pries en Tjitte Folkertsma en het beëindigen van twee lidmaatschappen heeft VETZAVOT bij het begin van dit nieuwe seizoen 22 leden.

Uitgenodigd zijn:

Eelke van der Meer, Jarig Tjoelker, Wicher van der Wal, Gert Hiemstra, Bennie Hofman, Sietse van der Wal, Albert Fekken, Pieter de Jong, SCHEIDSRECHTER YPE DE BOER, Sietze Abma, Tjerk van der Wal, Auke Leenstra, Sytze Folkertsma, Jan Kaasjager en Jan Buma.

Het peloton niet-actieve leden bestaat uit: Akke Haytema, Tjitte Smits, Gerrit van der Valk, Jo de Vries, Hendrik de Jong, Andries Hoekema en Sip de Jong.

 

In Bloemkamp te Bolsward verblijft ons lid Sip de Jong. Zijn adres is: F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward, Afd. Jasmijn, Kamer 23.