Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

Koudum 27 september 2014. 

WEDSTRIJD NUMMER 2, 31e seizoen, donderdagavond 25 september 2014.
De tweede speelavond leek op niets uit te draaien, omdat er maar acht spelers aanwezig waren. Na  enig overleg in de kleedbox werd toch besloten om maar te gaan voetballen, alhoewel niet iedereen het hier mee eens was. Er werd besloten om twee keer een kwartier te gaan voetballen. De verdeling was dan ook dat het blauwe team aantrad met Eelke, Jan B. Auke en Albert. Het witte team startte met Bennie, Tjerk, Sietse v d W. en Sytse F. Het bleek al gauw dat het witte team te sterk was, want al na een paar minuten wist Sytse het doel van Eelke te vinden en deed dit, na het doelpunt van Tjerk, nog een keer. Ook Sietse v.d. W. wist voor de pauze nog een keer te scoren. Na tien minuten spelen, was dan ook de stand van 4-0 bereikt. Dit deed de scheidsrechter dan ook in al zijn wijsheid besluiten om enige wijzigingen door te voeren en werden Sytse en Jan een ander shirt aangereikt. Dit bracht meer evenwicht. Nog voor de pauze kwam daar plotseling Gerrit H. uit de kleedbox. Hij mocht in zijn eigen shirt, blauw, alsnog aan de wedstrijd deelnemen. Dit betekende een man meer situatie voor het blauwe team.  Dit had tot gevolg, dat nu het blauwe team veel sterker was. Uiteindelijk kwam de eindstand 4-4 op het scorebord. Doelpuntenmakers voor het blauwe team: Sytze F. driemaal (broedermoord) en Auke Leenstra 1X. Door het manipuleren van de s.r. en het gelijke spel verlieten na afloop de gebroeders van der Wal zeer gefrustreerd de arena.

GELE/RODE KAARTEN.
De veel te late komst van Gerrit H. leverde hem, wie anders, de eerste gele kaart van het seizoen op. Zijn excuus: hij had vele malen de s.r. gebeld, doch die nam nooit op! In eerste instantie werd gedacht dat de s.r. zijn abonnement niet had betaald. Uitleg van de s.r. : hij heeft een nummermelder die zo stond ingesteld, dat bepaalde nummers NIET doorkwamen. De kaart bleef gehandhaafd! Dus heeft Gerrit zijn eerste prijs weer binnen. Snelst scorende kaartontvanger van het 31 seizoen!!!!!!!!!!

AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE.
Schuldig aan de onderbezetting van wedstrijd nummer 2: Jarig, (jarig) Pieter, (verhuizing), Jan K. (vertoevend in Verwegistan), Sietze Abma, (zinkende boot, drenkelingen en meer ongein) en Wicher v.d. W., (opruimen caravan en/of vloerbedekking leggend(?).

 

 

NAZIT.
Door het ontbreken van zoveel spelers en ook nog enkele spelers die na afloop onmiddellijk naar huis gaan, omdat zij 's anderen daags het moeten verdienen voor de renteniers van VETZAVOT, bleven er slechts weinig spelers over die aan de nazit deelnamen. Die verliep dus ook zeer rustig en vreed(t)zaam.

ZIEKENBOEG.
Sip de Jong verblijft in Bloemkamp te Bolsward. Het adres van Sip is: Bloemkamp, F. Campuslaan 1, 8701 AK te Bolsward. Sip woont op afdeling Jasmijn, Kamer 23. 

VERJAARDAGEN/JUBILEA.
13 oktober a.s. verjaardag van een VETZAVOTTER. Wie? 

SPREUK VAN DE WEEK.|
Wie vecht kan verliezen, wie niet vecht is al verloren.

AFZEGGEN.
Afzeggen graag bij: Jarig, 521800, b.g.g. Bennie, 522357, B.g.g.b.b.: Ype, 06-29561002.