Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

Koudum, 25 april 2015.

Het gaat langzaam beter met Bennie. Hij is nog erg moe, maar heeft goede berichten!
VETZAVOT wenst Bennie een spoedig en algeheel herstel!

 

SIP de JONG.
In Bolsward woont ons lid Sip de Jong. Naar omstandigheden gaat het goed met Sip. Een kaartje uit Koudum zal hem zeker goed doen! Het adres van Sip is: Bloemkamp, afd. Jasmijn, kamer 8, F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward.

REISJE.
Het geplande reisje op 6 juni 2015 zal worden verzorgd door Sietze van der Wal en Ype de Boer.