Verenigingen & Stichtingen
 

Vetzavot nieuws.

Koudum, 14 november 2014.

WEDSTRIJD NUMMER 9, donderdagavond 13 november 2014.
Was de opkomst de laatste wedstrijden dramatisch slecht, deze week was er een lichte stijging te constateren van het aantal spelers. De scheidsrechter kon 12 spelers welkom heten. Direct vanaf de aftrap trokken de spelers van het blauwe team ten aanval. Het witte team kwam zwaar onder druk te staan. Kansen voor de blauwen te over. Het duurde ruim vier minuten voor de keeper van het blauwe team iemand in het wit in de buurt van zijn doel zag verschijnen. Toch kwam het onder druk staande team, wit, als eerste op voorsprong. Te ver oprukkende blauwen werden verschalkt door Jan Kaasjager en Pieter de Jong. Pieter was de gelukkige om het laatste tikje te geven. 1 tegen nul voor het witte team. Deze stand bleef staan tot aan de rust. Na de rust bijna hetzelfde spelbeeld. Dat wil zeggen een oppermachtig blauw team. Echter, de spelopvatting werd gewijzigd. De blauwen vervielen weer in hun oude gewoonte door de zogenaamde lange bal te hanteren. Bovendien werd Albert, die veel vrijheid genoot door de afwezigheid van rechterverdediger Jarig, meestal over het hoofd gezien. In plaats van Albert in het spel te betrekken, werd er veel te snel op doel geschoten. Daar wisten keeper Bennie en laatste man Sytze Folkertsma wel raad mee.  Zij weigerden te capituleren. Overigens moet worden opgemerkt dat enkele malen paal en lat succes van het blauwe team in de weg stonden. Hoe dichter het eindsignaal van de s.r. naderde, hoe driester de blauwen werden. Dit ging te koste van de tot dan toe ijzersterke verdediging gevormd door Wicher en Sietze Abma. Het leverde een tweede goal op voor het witte team. Jan Kaasjager scoorde op knappe wijze de twee nul.

MAN OF THE MATCH.
Dit seizoen werd de benoeming van een Man of the Match ingevoerd door s.r. de Boer. Deze wedstrijd vond s.r. de Boer het uitermate eenvoudig om zijn keuze te bepalen. Gezien de opeenstapeling van fouten van de 10 veldspelers, bleven er voor de s.r. maar twee gegadigden over: de beide keepers Eelke en Bennie. Omdat Bennie volkomen foutloos had gekeept en Eelke toch tweemaal een doelpunt van de tegenpartij had moeten toestaan, werd Bennie Hofman, doelman van het witte team, benoemd tot Man of the Match! Proficiat Bennie.

GELE/RODE KAARTEN.
Eindelijk weer eens een wedstrijd waarin de scheidsrechter de kaarten op zak kon houden. Een sterk staaltje van de s.r. Veelvuldig werden zijn beslissingen luidkeels met kritiek begroet. Het blijft toch een vreemd fenomeen dat elke beslissing  van de s.r. onder een vergrootglas wordt gelegd, vooral als men denkt dat hij het niet zoals jij wil heeft gezien, terwijl de spelers van het spel fout op fout stapelen en dat onbesproken blijft!

AFWEZIGHEIDSREGISTRATIE.
Afwezigen: Tjerk van der Wal en Jarig Tjoelker.

NAZIT.
De nazit deze week zonder Eelke en Boukje. Gelukkig had Boukje voor een prima vervanger gezorgd: Hielle Bruggenkamp. Voor Eelke was geen vervanging geregeld om de eenvoudige reden: Eelke is onvervangbaar.

SIP DE JONG.
Sip vierde afgelopen dinsdag, 11 november, zijn 72e verjaardag. Sip verblijft in Bloemkamp, F. Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward, afd. Jasmijn, kamer 23.

VERJAARDAGEN/OF JUBILEA.
Op 18 november hoopt Eelke van der Meer 73 jaar te worden!! VETZAVOT wenst Eelke een fijne verjaardag toe en uiteraard nog heel veel gezonde jaren, samen met zijn familie en VETZAVOT!

SPREUK VAN DE WEEK.
Wanneer een probleem je pad kruist, verander dan je richting maar niet je bestemming.

AFZEGGEN.
Afzeggen: kan (MOET) bij: Jarig, tel.: 521800. B.g.g.: Ype, 06-29561002.