Gemeente Súdwest Fryslân

Tot 1984 maakte Koudum deel uit van de gemeente Hemelumer Oldeferd. (H.O.) Bij de gemeentelijke herindeling, op 1 januari van dat jaar, fuseerde H.O. met de stadsbesturen van Hindeloopen, Stavoren en Workum en ontstond de gemeente  Nijefurd. Een deel van Hemelumer Oldeferd is bij deze herindeling overgegaan naar de eveneens nieuwe gemeente Gaasterlân-Sleat. Op 1 januari 2011 is Nijefurd opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân, samen met de gemeenten Wunseradiel, Wymbritseradiel en de stadsbesturen van Bolsward en Sneek.

Gemeente Súdwest Fryslân

WMO Adviesraad regio Nijefurd