Rooms Katholieke Kerk gemeenschap

Elke vrijdagavond is om 19:00 uur er een viering in het verzorgingshuis de Finke te Koudum.

En 2 keer per jaar is er een themaviering met een gelegenheidskoor olv Jannie Kramer.

Parochie St. Odulphus is samengegaan met 6 andere parochies onder de naam: Heilige Christoffel parochie.

Meer informatie is te vinden in ons parochie blad 'sint Odulphus' welke eens per jaar verschijnt.

Inlichtingen

Wijk contactpersonen

C Ludema
Ooste 55
Koudum 0514 523250


Mevr. A Miedema
Zwarteweg 20
Koudum tel 0514-521909

Pastor

P Huiting, parochievicaris/priester
Eerst aanspreekbare pastor voor Bakhuizen en Koudum
Schouw 7
Lemmer 0514 850002 niet op vrijdag.