Ondernememers vereniging Koudum

Sierd de Boer (voorzitter)

Jildou Hobma (secr.)     

Harmen Bijlsma (pen)

Japke Haytema

Romke de Jong

Hans Kemker

Lyan Remery

 

 

 

Voor informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat:

p/a:

De Tille 14

8723 ER Koudum

Tel. 06-53928583

 

Informatie:

ovkoudum@gmail.com