Bedrijven & Instellingen
 

ACTIVITEITEN:

 

 

Nieuw: de AED-werkgroep!

Sinds januari 2008 bestaat de AED-werkgroep. Deze bestaat uit een groep mensen afkomstig uit Dorpsbelangen, het voormalige Groene Kruis, de zorg, de EHBO en het Rode Kruis.

Deze werkgroep gaat proberen een project van de grond te krijgen om in Koudum een aantal AED's geplaatst te krijgen, verspreid over het dorp.

Wat is een AED? Deze afkorting staat voor Automatisch Externe Defibrillator en kan, populair gezegd, een op hol geslagen hart dat daardoor zijn pompfunctie niet goed meer kan uitvoeren, weer tot de orde roepen d.m.v. het toedienen van elektrische schokken (meestal spreekt men van hartstilstand).

Als u meer wilt weten over dit apparaat, kunt u de volgende sites bezoeken; www.hartstichting.nl of www.aed.nl

Dit apparaat kan levens redden; zeker in de eerste 6 minuten is handelend optreden van groot belang. Daarom zou er op verschillende plaatsen waar veel mensen komen, een AED beschikbaar moeten zijn. Het apparaat is, na het volgen van een cursus van een halve dag, eenvoudig te bedienen.

De werkgroep is bezig met het inventariseren van de locaties waar in Koudum al een AED hangt; deze staan allen vermeld op de site van Koudum. Daaraan wordt, per AED, een lijst gekoppeld waarop de namen staan van de vrijwilligers in de buurt die de AED kunnen bedienen en die kunnen reanimeren, met hun telefoonnummers. Het is de bedoeling dat deze lijsten ook met de diverse buurverenigingen gecommuniceerd worden.

Bij de plaatselijke EHBO-vereniging is voor de eigen leden die al in het bezit zijn van een EHBO- en reanimatiediploma al gestart met de eerste AED-cursussen.

Informatie over dit project kunt u krijgen bij Dita Meijering (0514- 522412) of Doeke Kuipers (0514-521863). Wij houden u op de hoogte van de vorderingen.

Hoofdpagina>