Bedrijven & Instellingen
 

Bestuur van de afdeling Kleine Zuidwesthoek

De afdeling Kleine Zuidwesthoek van het Rode Kruis bestaat uit de volgende plaatsen: Koudum, Hindeloopen, Molkwerum, Warns, Hemelum, Bakhuizen, Stavoren, Oudega (GS)

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

dhr. J.W. Boekhoven (Hans), voorzitter, contactpersoon district
0515-543221

mevr.B. Wiersma-Veenstra (Botty), secretaris
0514-522059

dhr. J. Zijlstra (Jelle), penningmeester, ledenadministratie
0514-522834

mevr. D.J.M. Meijering-den Ouden (Dita), jeugd Rode Kruis, taakveld noodhulp, vice voorzitter
0514-522412

mevr. E. de Boer-Akkerman (Betty), taakveld sociale hulp, vrijwilligersadministratie
0514-521588

mevr. C.M. Stoker-de Vries (Corrie), Vakantieprojecten
0514-522497

mevr. J. Bajema (Hanneke), taakveld voorlichting, steunpunt Hindeloopen
0514-521534

mevr. C.M. v.d. Broek-van Dorresteijn (Toos), lid
0514-521869

mevr. A. Boekhorst, (Annemieke) steunpunt Warns
0514-682504

Hoofd pagina >