Nieuws & Activiteiten
 

Foto's nieuwjarsduik 2004 Hindeloopen

Het kwik kwam op nieuwjaarsdag in Hindeloopen niet verder dan 1,5 graad en het sneeuwde zelfs een beetje. Voor een Eskimo zijn dat zomerse condities maar in deze streken zit men dan het liefst met een kopje 'poeiermolke' bij de kachel. Zo niet de 70 enthousiastelingen die op nieuwjaarsdag bij Hindeloopen het IJsselmeer in doken. Enkelen gingen zelfs twee keer te water en anderen trokken een baantje in westelijke richting alsof ze in een zwemparadijs waren. Ook de Koudumer eer werd hooggehouden, volg de link en bekijk de foto's (aandachtig).

Wietske van Sjoerd en Tjiske deed dit jaat voor het eerst mee. Marius Pier, Johan, Mart, Gelke,Idzart en Ids waren voor de tweede keer present en als echte bikkels op de fiets uiteraard.
Maaike en Berber Oosterhout (Roden) waren voor de tweede keer "mooi fuort" op nieuwjaarsdag, Ilse de Vries voor het eerst en Berber de Vries al voor de derde keer. Doetie Zwerver was de fotograaf te vlug af.
Wachten op het startschot, met sokken aan want Koude voeten is het allerergst.
Erin en eruit de meesten gaat het niet snel genoeg en dan kun je niet overal aandacht voor hebben.
Het bewijs is geleverd, of gaan we nog een keer?