Nieuws & Activiteiten
 

Koudum Nederlandse kandidaat voor Europese dorpsverniewingsprijs 2006

Eens per twee jaar organiseert de Europese Unie een wedstrijd voor steden/dorpen en regio’s, die werken aan ontwikkeling en vernieuwing in het kader van leefbaarheid van stad/dorp en regio. Ieder Europees land mag voor die wedstrijd één stad/dorp of regio voordragen. En in 2006 wordt namens Nederland … ja, u raad het vast al …. Jawel….. voor 2006 is Koudum gekozen als de Nederlandse Nominatie voor die Europese Dorpsvernieuwingprijs.  Wij vinden dit een hele eer.  Overal in ons land zijn steden, dorpen en regio’s volop in ontwikkeling en dan wordt ons dorp gekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij een belangrijke Europese wedstrijd? Fantastisch toch?

Citaat uit het juryrapport.

Dorpsbelangen voorzitter Piet Zonderland en Gerben Zwerver van Stichting Trochgean mochten de prijs in ontvangst nemen.

Lef initiatief en totaliteit sprongen er vooral uit bij de inzending van Koudum. Lef en initiatief om te investeren. in de gemeenschap maar ook lef en initiatief om te lobbyen voor het haast onmogelijke. En totaliteit omdat dorpsvernieuwing zo integraal wordt benaderd dat bijna overal naar is gekeken. Dit heeft geleid tot een indrukwekkende lijst van samenhangende projecten die hun voedingsbodem hebben in de lokale gemeenschap. De neerwaartse spiraal waar Koudum zich in bevond is omgebogen. Met veel inzet waarbij alle betrokkenen als gelijkwaardige partners om de tafel zitten, is een stevige sociale en economische impuls door het dorp geraasd. Dit heeft positieve consequenties voor het dorp maar ook voor de omringende regio van het dorp. Koudum heeft daarmee zichzelf weer op de kaart gezet en daarmee de eigen identiteit en het zelfbewustzijn van de inwoners versterkt. Een duidelijke, integrale visie met nadrukkelijk ruimte voor spontane initiatieven maakt de dorpsvernieuwing in Koudum tot een continu proces dat nog niet ten einde is. Immers "een dorp dat leeft bouwt aan zijn toekomst".