Nieuws & Activiteiten
 

Heeft u vandaag ook het berichtje in de Leeuwarder Courant gelezen? Voorpagina tweede katern.


Rein en Karin Munniksma geven de winkel op. Ze zien er geen gat meer in, de fractievoorzitters zien geen mogelijkheden om de winkel open te houden, de gemeente schermt bij monde van de woordvoerder met een “gedoog- vergunning”.

 

Hoe is dat nu mogelijk? Kennelijk praten ze wel met elkaar, maar gaat er ook informatie heen en weer en wordt daarnaar geluisterd?

 

In elk geval zijn behalve de familie Munniksma en hun werknemers (die nu thuis zitten) ook de klanten van het bedrijf (en dat zijn wij met zijn allen) zo als nu lijkt slachtoffer van een gebrek aan communicatie. Dat is jammer en had moeten worden voorkomen. Dit is een smet op alle initiatieven om tot een leefbaarder en energieker Koudum te komen. Wat moet de jury die straks wordt rondgeleid nu worden verteld over de lege panden die de route ontsieren?


Gemeente Nijefurd en familie Munniksma, komen jullie even tot jezelf en bedenk op een volwassen manier een fatsoenlijke (tijdelijke) oplossing. 

Als het niet zo'n persoonlijke tragedie was zouden we willen voorstellen de toneelvereniging Artiku hier eens een mooie klucht van op te laten voeren.

 

Wat vinden Rein en Karin er van. Kijk eens op www.firmamunniksma.nl en laat een berichtje voor ze achter.