Nieuws & Activiteiten
 

Panorama 1     Panorama 2     Panorama 3     Handelingen     Invaren

Woensdag 11 April het is zo ver. Een grote mijlpaal in de aanleg van het aquaduct bij Galamadammen. Na het vol laten lopen van het bouwdok en het weg branden van de damwand dreef de tunnelbuis naast de zuid oprit van de brug, duikers hebben in de ruimte van 1.5m onder de tunnelbuis een inspectie uitgevoerd en alle lichten staan op groen. Vanochtend tussen 08:00 en 13:00 is de buis naar de definitieve positie dwars over het kanaal getrokken en wordt daarna afgezonken. Hiervoor is een geul gebaggerd die ongeveer 30 cm dieper is als voor de tunnelbuis is vereist. Voor het afzinken zijn er ballast tanks in de buis geplaatst die met pompen zullen worden opgevuld.

 

Nadat de buis is afgezonken worden rubber manchetten aan weerszijden opgeblazen en deze zullen voor de eerste waterdichte afdichting zorgen. Vervolgens zal men zo snel mogelijk de beide opritten leeg pompen zodat de buis door middel van het eigen gewicht op zijn plaats zal blijven en men niet de kans loopt dat deze zal gaan opdrijven. Uiteindelijk zal met behulp van een vloeistof onder een kleine overdruk de tweede afdichting worden gecreeerd.

De geulen aan weerszijden van de tunnelbuis worden opgevuld met grint, onder de buis wordt niets gedaan. Dit zal op den duur dicht slibben maar ondersteuning is niet nodig omdat de buis een zelf dragende constructie vormt.

Minister van Economische zaken Maria van der Hoeven kwam met een helicopter vanuit Scheveningen om na de toespraken van de gedeputeerde B. Mulder en haarzelf middels een slag op een gong  een kraan over het Johan Friso kanaal te laten draaien met daarop een groot bord met de vermenling "Eerst de handen uit de mouwen daarna de wind in de zeilen" De genodigden begaven zich vervolgend neer een gereed staande  party tent voor een hapje en het proces van afzinken dat enige uren in beslag zal nemen is begonnen

Foto's: ústhús
Foto's: Ricardo Smits Koudum

Het plan: