Nieuws & Activiteiten
 

Europese Dorpsvernieuwingsprijs 2006, de voortgang

Het verhaal mag zo langzamerhand duidelijk zijn. Koudum won die prijs dus, maar toen begon het pas echt goed, want daardoor wacht ons met zijn allen het gastheerschap in september 2008 voor de opvolger van Koudum, de nieuwe tweejaarlijkse winnaar.
In Bulte Nijs nummer 175 stond een uitgebreid verslag naar aanleiding van de bijeenkomst in De Klink op 13 januari. U hebt daar in kunnen lezen tot welke suggesties de met tweehonderd belangstellenden gevulde zaal kwam. Haalbare, maar ook niet haalbare ideeën werden gelanceerd, maar in ieder geval gloeide de Klink van enthousiasme en wisten de mensen van het eerste uur, de initiatiefnemers, tenminste waar ze hun tanden in konden gaan zetten. Maar ja, hoe pak je zoiets aan?
De veertien mannen (toeval, dat staat vast, maar er zijn inmiddels al een paar vrouwen bij gekomen) gingen drie dagen later de informatie-avond in De Klink al evalueren en men kwam tot de indeling van werkgroepen, die zich op de diverse terreinen moesten gaan verdiepen in wat er door de komst van een kleine duizend Europeanen naar Koudum allemaal georganiseerd moet worden.
Laten we eens kijken hoe de structuur er zo’n beetje uitziet.
Allereerst, dus boven aan de top van de piramide, bevindt zich de zogenaamde Klankbordgroep. Daarin zitten dus die veertien man, ieder met zijn eigen specialiteit. Die groep, onder leiding van projectleider Gerben Zwerver, komt eenmaal per maand bij elkaar om diverse zaken door te nemen. Daarnaast is er ook maandelijks werkoverleg tussen de voorzitters van de diverse werkgroepen, zoals daar zijn de werkgroep Communicatie, de werkgroep Excursies/workshops, de werkgroep Huisvesting, logistiek en catering, de werkgroep Financiën en de werkgroep Activiteiten. Bekijkt u het hierna volgende schema maar eens en u zult ongetwijfeld meer inzicht krijgen in de aanpak.

Goed, de Klankbordgroep dus en daaronder de verschillende werkgroepen. En daaronder? Daar zou u wel eens kunnen komen. Want het moet toch heerlijk zijn om uw steentje bij te dragen aan wat volgend jaar een enorm feest moet worden? Een voorbeeld. Voorzitter van de werkgroep Huisvesting, logistiek en catering Bas Oosterbaan, kreeg op 13 januari in De Klink spontaan een aanbod van Janny Pruiksma (Pension Perruque) om mee te gaan denken over het onderbrengen van al die gasten. Ze wist onze redactie inmiddels het volgende te melden: in de werkgroep Rak en Dak, zoals ze zichzelf noemen, gaat het om het volgende. Ze, Janny dus en Bas, maar ook Corrie Stoker, Ypie Semplonius en Teunie Venema (hulde, daar zijn de eerste enthousiaste vrouwen!), zijn op zoek naar gastgezinnen, die het leuk vinden om drie nachten een paar gasten onder te brengen. Maar er zijn ook mensen nodig die in september volgend jaar aardappels willen schillen, uiteraard boontjes willen “triedzje”, tafels willen dekken, afwassen en ga zo maar door. Mocht u zich in dat opzicht geroepen voelen, dan kunt u zich opgeven bij Janny. Dat kan telefonisch via 52 33 37 en 06 42 86 19 53 of per e-mail pension@perruque.nl. En zo zou het zomaar eens kunnen gebeuren, dat ook u iets leuks herkent in die genoemde werkgroepen. Dat er bij u iets ontstaat van mee willen denken op het gebied van excursies, workshops, activiteiten, communicatie of wat dan ook. Er is genoeg te doen, dus u mag zich rustig melden. Graag zelfs. En mocht u niet weten waar u moet zijn, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld door het via Bulte Nijs te laten lopen, maar een aanmelding of vraag kan ook via www.koudum.nl.
Misschien raakt u een beetje in verwarring en stelt u zichzelf de vraag waar die Klankbordgroep en de verschillende werkgroepen mee bezig zijn. Is het nu met dat feest of met de beloofde vernieuwing?
Wees ervan overtuigd, dat beide zaken evenveel aandacht krijgen. Want als alles loopt zoals het zou moeten lopen, houden die dingen gelijke tred. Het zou immers schitterend zijn als we straks al die mensen uit Europa een paar topdagen kunnen aanbieden tegen dat prachtige decor dat Koudum heet? Maar u weet ook wel dat ambtelijke molens nu eenmaal niet zo soepel draaien als onze eigen De Vlijt en dus moet er dagelijks worden gemaild en gebeld met gemeente en provincie om de nodige subsidies los te peuteren. Dat kost tijd en veel geduld, maar uiteindelijk zal het allemaal zeker lukken. En vanaf dat moment zal Koudum dan ook werkelijk een dorp zijn om te koesteren!