Bedrijven & Instellingen
 

Stichting Kinderopvang Zuid West Friesland

Peuterspeelzaal Beantsjekroas

Adresgegevens:
Peuterspeelplaats Beantsjekroas
p/a Thuiszorg
Nieuweweg 7
8723 CZ Koudum
Tel.nr.: 06 40058519

E-mail:
Website:

Samen zingen, knutselen, verven of kleien… of lekker spelen in de poppenhoek, een puzzel maken of een toren bouwen. Op een peuterspeelzaal valt veel te kiezen, maar niet grenzeloos. Een peuterspeelzaal is leerzaam voor uw kind en versoepelt de overgang naar de basisschool. De indeling van een dagdeel verloopt volgens een enigszins vast patroon, zodat de kinderen weten wat ze kunnen verwachten. Vrij spel en gerichte activiteiten wisselen we af door gezamenlijke momenten in de kring. We zingen liedjes en de peuters eten hun zelf meegebrachte fruit op. We gaan bij mooi weer lekker naar buiten en op een speelse manier leren we de kinderen ook na afloop het speelgoed weer op te ruimen.

De peuterspeelzalen van Stichting Kinderopvang Zuidwest Friesland bevinden zich in o.a. in Koudum, aan de Nieuweweg. De inrichting is afgestemd op peuters en is vrolijk, uitnodigend en goed verzorgd.

Hoe werken wij

Als uw kind bijna 2 jaar is kunt u uw peuter inschrijven voor een plaatsje op de peuterspeelzaal. Vanaf 2 jaar mag uw peuter elke week één of twee ochtenden op woensdag en/of vrijdag komen spelen. De openingstijden zijn in principe 's ochtends van 8.20tot 11.15 uur. De vakanties lopen zoveel mogelijk parallel met de vakanties van het basisonderwijs.

Samenstelling van de groep

Uw kind wordt ingedeeld in een groep van maximaal 15 kinderen die elke week op een vaste combinatie van dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt. Elke groep heeft een vaste (combinatie van) leid(st)er(s), die wordt geassisteerd door een vrijwillig (st)er, ouderhulp en/of stagiaire. De leid(st)ers zijn allemaal gekwalificeerd. Op deze manier wordt een stuk continuïteit voor de kinderen gewaarborgd.

Informatie

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatie? Kijk op onze website.