Bedrijven & Instellingen
 

Vrijwilligersproject "GRAAG GEDAAN"

"GRAAG GEDAAN" is een vrijwilligersproject van onze afdeling.

Het doel van het project is dat vrijwilligers kleine klusjes verrichten voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn.
Voor informatie en coördinatie is mevrouw A. de Jong, Ooste 29, altijd bereikbaar: tel nr: 0514-522454.
Ook via het Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp in Nij Claerbergen kunt u vrijwilligers bereiken: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur, tel nr: 0514-521541.

Activiteiten van "GRAAG GEDAAN" zijn:

* een bezoekje aan huis
* voorlezen
* oppas
* bibliotheekbezoek
* medicijnen halen
* klein klusjes in en om het huis
* opvang en verzorging bij eventuele calamiteiten

Er zijn ongeveer 20 vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zijn enkele oppashulpen ter ondersteuning van mantelzorgers.

Vakantieprojecten
Het Rode kruis biedt vakanties aan in Nederland en in een aantal Europese landen.
In eigenland beschikt het Rode Kruis over een passagiersschip: de HENRY DUNANT en over drie eigen hotels: IJSSELVLIET in Wezep (bij Zwolle), en VALKENBERG en de PAARDESTAL, beide in Rheden (bij Arnhem). Zowel het schip als de hotels zijn volledig toegerust voor een verblijf van zorgafhankelijke gasten.
Omdat er altijd meer belangstellenden zijn dan plaatsen, worden de plaatsen zo eerlijk mogelijk verdeeld over de lokale afdelingen van het Rode Kruis. Voor onze afdeling, de Kleine Zuidwesthoek, betekent dat 6 vakantieplaatsen.

Verder kijken we naar medische urgentie en sociale omstandigheden. Denk dus nooit dat een vakantie in uw situatie onmogelijk is.
Ook U kunt genieten van een volledig verzorgde en zorgeloze vakantie.
Misschien denkt U nu: Hier wil ik meer van weten....
Neem dan contact op met Corrie Stoker, ds. L. Tinholtstraat 44, Koudum tel. 0514-522497.

Jeugd Rode Kruis
Het Jeugd Rode Kruis houdt zich voornamelijk bezig met het coördineren van EHBO-A en B cursussen op een aantal basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs binnen het werkgebied van onze afdeling.

De A-cursus wordt gegeven in groep 7 en 8 of een combinatie daarvan; de leerlingen die hun A-diploma hebben kunnen dan op het voortgezet onderwijs een B-cursus volgen.

Deze cursussen worden gegeven door gediplomeerde EHBO-ers (A-cursus) of een zgn kaderinstructeur (B-cursus). De cursussen worden altijd afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Voor vragen over deze activiteiten kunt u terecht bij: Dita Meijering, Wjukslach 1, Koudum tel. 0514-522412.

De bloedafname in Koudum
Drie of vier keer per jaar komt de bus van de Bloedbank Sanquin uit Leeuwarden naar de Finke in Koudum.De bloeddonoren uit de omgeving worden dan opgeroepen om bloed af te staan.

Sanquin is een stichting en is in 1998 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Bloedbanken en het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB).

De stichting verzorgt op non-profitbasis de bloedvoorziening en bevordert transfusiegeneeskunde zodanig dat wordt voldaan aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid.

Voor meer informatie of aanmelding als bloeddonor verwijzen wij naar de website: www.sanquin.nl

Vanuit onze Rode Kruis afdeling zijn er "gastvrouwen" aanwezig om de donoren van koffie/ thee en later op de ochtend van soep te voorzien. Dit is altijd een gezellig samenzijn. Wilt u meer informatie over deze activiteit van onze vrijwilligers of wilt u vrijwilliger worden dan kunt u ons e-mailen op het bekende adres: rk-kl-zwh(at)hotmail.com

Hoofdpagina>