Verenigingen & Stichtingen
 

 

 

Het e-mail adres van de afdeling Koudum is: 

brigitte.vanderven@hotmail.nl

 

 

 

 

Het postadres van de afdeling Koudum is:

                       

Mv R.(ichtsje) Noordenbos-Deinum

Gerben Ypmastraat 19

telnr 0514 593559

T.Venema-Galema

Voorzitter BvPF afd. Koudum eo

Dammenseweg 51

8723 CM Koudum

 

 

 

   

Postadres BvPF, Vrouwen van Nu: 

 

Postbus 186

9200AD Dracht

 

 

E-mailadres BvPF, Vrouwen van Nu:

info@vrouwenvannufriesland.nl

 

 

Internetadres BvPF, Vrouwen van Nu: 

www.vrouwenvannufriesland.nl