Verenigingen & Stichtingen
 

Uitslagen 2017

Nog even de opsomming van de prijzen van de optocht.

Mooiste geheel: De Blauwe knoop - Max over 2 jaar in de Ferrari wereldkampioen.
Mooiste wagen: Ooste-Zijl - Spuit 12
Verlichtingsprijs: Keep Quiet - Doe wat je wilt, maar doe het buiten.
Aanmoedigingsprijs: Keet Koudum - Dobbefestival

Publieksprijs is voor:
De Blauweknoop. (164 pt),
Nummer 2 is De Strúners. (128 pt),
Nummer 3 Ooste-Zijl. (67 pt)

Bedankt!

Op de foto de door de jury als winnaar gekozen wagen (Vrienden van De Blauwe Knoop: Max over 2 jaar in de Ferrari wereldkampioen???). Tevens winnaar van de publieksprijs.

Na een onstuimig begin van de feestweek met veel wind en regen, brak op vrijdagochtend de zon door en werd de optocht onder prachtige omstandigheden verreden!

Het niveau lag hoog en de jury had het niet makkelijk. De uitreiking van de prijzen tijdens het matinee is altijd spannend, maar dit jaar in het bijzonder: de juryleden hebben aangegeven dat de onderlinge verschillen klein waren.

Zaterdagavond werd de optocht nogmaals verreden. Wederom troffen we het met het weer! Het was droog en windstil.

Meest gehoorde opmerking van het publiek, dat in grote getale aanwezig was: “Wat een prachtige optocht!”.

Dat doet ons als optochtcommissie goed. Maar zonder bouwers geen optocht, en we willen jullie dan ook bedanken voor de prachtige wagens!

Ook de aanwezigheid en medewerking van de vele vrijwilligers, de korpsen, het publiek, wordt zeer op prijs gesteld. Het was een geweldige optocht en we hopen dat we jullie bij een volgende editie weer kunnen begroeten!

Optochtcommissie Koudum

Optocht 2017

Een willekeurig foto overzicht van de optocht 2017.
(Foto's Jan Droogsma.)

Feestweek - Optocht - Feestweek.

Wij als parcourscommissie zijn van mening dat een feestweek (anders) is zonder een optocht. Hoe zat het ook al weer.

  • Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haal(betaal)baar is.
  • Prijzengelden uit verkoop boekjes.

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:

Meedoen is belangrijker dan winnen. (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)
Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter.
Maximale kosten 500 euro (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!
Vrije keuze voor een thema. Bij meerdere dezelfde thema's geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt natuurlijk bepaald door de verkoop van de hoeveelheid programma boekjes.

  • Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!.

Namens de leden van de optochtcommissie!

Spelregels

De spelregels zijn simpel er moeten 10 wagen zijn omdat anders de commissie van mening is dat het te weinig is om bij het publiek daar een "toegangsprijs" voor te gaan vragen en het dan een aflopend karakter heeft.
De jeugd ploegen worden niet mee gerekend in het aantal van 10 dit omdat de afmetingen en beoordeling los staan van de andere wagens.

Waarom eind April, begin Mei zo vroeg een besluit voor het doorgaan of niet doorgaan wordt genomen is, omdat dit de uiterste datum is om bijvoorbeeld nog muziek korpsen nog te kunnen reserveren, jury leden te vragen etc.