Verenigingen & Stichtingen
 

De Parcourscommissie.

Optocht 2007 Koudum.

Optocht YouTube.

De optocht op Youtube klik hier voor een kleine herbeleving.

En vergeet niet de vergadering 15 november in De Klink van de Oranjevereniging te bezoeken, wij als parcourscommissie zullen zeker aanwezig zijn samen met de jury om het jury rapport uit te delen aan de wagenbouwers, en eventuele vragen te beantwoorden.

Ook willen we horen als commissie  "hoe kan het beter" en "wat doen we volgend jaar".

Gaat Koudum in 2007 voor een optocht?!

Wij als optochtcommissie zijn van mening dat een feestweek geen echte feestweek is zonder een optocht en daarom zijn wij al weer geruime tijd aan het “brainstormen” en voorbereiden.

Eind 2006 zijn er door ons enquêtes verstuurd aan alle potentiële wagenbouwers.
Hieruit kwam duidelijk naar voren dat er in principe voldoende animo is om te gaan bouwen!!! Probleem van veel Koudumers is echter het niveau van de afgelopen jaren.
Dit ligt te hoog, waardoor veel “vroegere” wagenbouwers zijn afgehaakt.

Om deze reden hebben wij besloten om dit jaar te kiezen voor een geheel andere opzet, waarbij wij hopen dat er hierdoor wel weer een optocht zal plaatsvinden.

Wat gaan we anders doen:
•    Een optocht mogelijk maken waarbij deelname voor iedereen haalbaar moet zijn
•    Geen entree
•    Prijzengelden uit collecte langs de route en/of loterij
•    Oude route???

Wat zijn de voorwaarden om een wagen te gaan bouwen:
•    Meedoen is belangrijker dan winnen (groot, luxe en duur is niet de bedoeling)
•    Minimale afmetingen van de wagen 2 x 4 meter
•    Maximale kosten € 500,= (verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de wagenbouwers zelf, aangezien dit niet controleerbaar is). Houd je hier aan, zodat het voor een ieder leuk is om deel te nemen (meedoen is immers belangrijker dan winnen)!
•    Vrije keuze voor een thema
•    Bij meerdere dezelfde thema’s geldt wie het eerst komt wie het eerst maalt!

Volledigheidshalve delen wij jullie mee dat iedere deelnemer een bedrag aan startgeld zal ontvangen. De hoogte van dit bedrag wordt nog nader bekend gemaakt.

Natuurlijk is bovenstaande geen garantie dat de feestweek 2007 ook daadwerkelijk een optocht zal hebben. Een minimaal aantal wagens van 10 is een vereiste!!

Aanmelden kan tot 1 april aanstaande bij het secretariaat van de optochtcommissie:
-    Joke Bleeker, Oostenveldseweg 11, telefoonnummer 522473
-    Aagje Smid, Jac. van den Waeyenstraat 18, telefoonnummer 523069
-    Anja Klijn Velderman, Trochslach 8, telefoonnummer 522210

Dus Koudumers, gaan we voor een optocht???


Namens de leden van de optochtcommissie!

Optocht 2007 nu al een succes.

We hebben dit jaar weer een “ouderwetse” optocht met 14 wagens, de bouwers laten hun trots zien  op vrijdag 14 september om 10:30 en zaterdag 15 september om 19:30.

Iedereen is van harte welkom  en de entree is “gratis”, maar om toch de kosten te dekken gaan we programma boekjes verkopen met als vrijdag voordeel  als je het boekje koopt je ook nog kans maakt op vele leuke prijzen.

Dus namens de parcourscommissie en wagenbouwers koop een programma boekje.

Alvast bedankt voor uw steun aan de optocht, ook namens de bouwers.

Tot vrijdag, Anja, Joke, Aagje, Uilke, Hendrik, Bouke-Yke.

Uitslag optocht 2007

We willen alle wagenbouwers uitnodigen om bij de eerstvolgende vergadering van de Oranjevereniging te komen, daar krijgen jullie het volledige rapport uitgereikt van de jury en kunnen ook de financiën worden geregeld. Tevens het vraagstuk wel of niet volgend jaar een allegorische optocht in verband met 45 jaar feestweek ook omdat Koudum winnaar van de dorpsprijs 2006 is en dus volgend jaar 1000 extra gasten mag ontvangen. Kortom genoeg stof voor een avondje oranje c.q. optocht.  

UITSLAG 2007

1 Boppeslach 107 punten, plaats 10

2 De Trochsetters106,5 punten, plaats 11

3 OBS De Welle110 punten, plaats 8

4 Oostenveldseweg114 punten, plaats 7

5 Station de Zwarte Haan127 punten, plaats 1

6 Sju mar even ju101,5 punten, plaats 13

7 Jeugdhonk101 punten, plaats 14

8 CBS It Grovestinshof119 punten, plaats 4

9 Ooste-Zijl120 punten, plaats 3

10 De hokkelingen106 punten, plaats 12

11 It Fuottenein124,5 punten, plaats 2

12 ‘t Achterhûs109 punten, plaats 9

13 Wettips118 punten, plaats 5

14 Vrienden van de blauwe knoop117 punten, plaats 6