Verenigingen & Stichtingen
 

Bestuursleden

Voorzitter Theunis de Vries Spoarleane 1 8723 EV, Koudum theunis@ziggo.nl
Secretaris Wiebe Hendriks Beukenlaan 36 8723AX Koudum wiebe.hendriks@live.nl
Bestuurslid Harry Wijbrands Flait 4 8722 HC Molkwerum harrywijbrands@hotmail.com
Bestuurslid en Nazorgcoördinator Gelke Broersma Onderweg 11 8723 EL Koudum broersmagelke@hotmail.com
Penningmeester en Ledenadminstratie volwassenen Jan Klein Zwarteweg 26 8723 BM Koudum janenmarianne@ziggo.nl

Commissie Jeugdvogelwacht

voorzitter
Ansje Huitema Gerben Ypmastr. 45 8723 CP Koudum 0514-522406
ledenadm.
Ansje Huitema
Ineke van der Gaast Beukenlaan 8 8723 AW Koudum 0514-522754
Sandra en Fokke Planting Westeweg 32 8723 BZ Koudum 0514-522431
Sietse Hette de Kroon Oostenveldeseweg 21 8723 AM Koudum 0514-523434

Wintervoedering en nazorgmateriaal

Douwe van der Velde 8723 BZ Koudum 0514-521601

Lidmaatschap en contact

Om te kijken wat het lidmaatschap kost klik hier.
Voor een vraag of informatie kunt met één van bovenstaande personen contact opnemen

Contact via e-mail: koudumhemelum@bfvw.nl  of het volgende formulier invullen.