Verenigingen & Stichtingen
 

Nazorg en ringonderzoek.

Weidevogelonderzoek in onze wacht.

Sinds een aantal jaren werkt de Vogelwacht Koudum-Hemelum tijdens de nazorg samen met de onderzoekers van het grutto onderzoek dat opgestart is in de Zuidwesthoek van Fryslân door hoogleraar Theunis Piersma(oud lid) van de Rijksuniversiteit Groningen(RUG). Het onderzoek loopt al sinds 2004 en levert vele nieuwe inzichten op. Via onderstaande link is meer informatie te vinden over het grutto onderzoek http://www.rug.nl/research/animal-ecology/research/piersma-lab/godwits voor informatie over grutto’s.

Ook wordt er wetenschappelijk onderzoek naar goudplevieren en kemphanen verricht. De vogels worden hiervoor gevangen met een eeuwenoude vogelvangmethode, het flappen, door wilsterflappers. Oud- bestuurslid Bauke de Jong is in het vogeltrekseizoen nagenoeg iedere zaterdag in het veld om de “wilsters en hoantsen” te flappen. Na het vangen worden de vogels gemeten, gewogen, onderzocht door medewerkers van de RUG, geringd en weer vrijgelaten. Wilt u meer weten klik dan op deze link http://www.rug.nl/research/animal-ecology/research/piersma-lab/ruffs voor meer informatie over kemphanen.

Voor dit onderzoek worden zowel grutto’s als kemphanen voorzien van kleurringen. Heeft u een vogel met ringen gezien? Meld dat dan aan Jos Hooijmeijer van de RUG op j.c.hooijmeijer@rug.nl en u krijgt dan informatie over waar deze vogeln geringd is en waar hij allemaal nog meer gezien is. Meer informatie over kleurringen is te vinden via bovenstaande links.

Groeten,Jos.

Nazorg

Weidevogelbescherming vindt plaats in de periode na het eierzoeken. De vogelwacht Koudum-Hemelum heeft ca. 40 nazorgers die in het voorjaar de nesten opzoeken, markeren en beschermen tijdens de vele landbewerkingen zoals bemesten, maaien, hooien, beweiden e.d. Ook worden de nesten op maispercelen opgezocht.

Sinds een aantal jaren werkt de vogelwacht Koudum Hemelum ook samen met de agrarische natuurverenigingen De Sudwesthoeke in de weidevogelbescherming.

De coördinatie van de nazorg is in handen van de nazorgcoördinator Bauke de Jong. Hij verdeelt de nazorgers over het gebied, regelt de nazorgpassen en is aanspreekpunt voor de boeren. De nazorger heeft tijdens het voorjaar regelmatig contact met de boer over de geplande werkzaamheden en geeft aan waar de nesten liggen. Hij of zij verwerkt aan het einde van het seizoen de resultaten op het nazorgformulier en levert deze tijdig in bij de nazorgcoördinator.

De resultaten worden elk jaar geregistreerd bij de BFVW en worden op de jaarlijkse nazorgvergadering met elkaar besproken.

Het nazorggebied (2007) is verdeel in rayons.

Impressie weidevogelbescherming

gemarkeerd nest op grasland
broedsje Ljip
legsel van de grutto
legsel van de tureluur
kievit onder nestbeschermer
Het overzetten van een nest op maisland (1)
uitscheppen en plaatsen in een bakje (2)
het resultaat; de kievit kan verder broeden (3)

Grutto onderzoek (RUG)

Sinds een aantal jaren werkt de Vogelwacht Koudum Hemelum tijdens de nazorg samen met de onderzoekers van het grutto onderzoek dat opgestart is in de Zuidwesthoek van Fryslân door hoogleraar Theunis Piersma (oud lid) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Het onderzoek loopt al een paar jaar en levert vele nieuwe inzichten op. Via onderstaande link is meer informatie te vinden over het grutto onderzoek. 

link

Jos Hooijmeijer onderzoekt een gruttonest in De Poel (2009)
Broedse grutto op het nest

Melden van vogels met kleurringen

  • Oproep kleurringen.pdfGekleurringde grutto of kemphaan gezien ? Geef deze melding door ! Zie bijgaande instructie.

Kemphaan- en goudplevier onderzoek

Sinds een aantal jaren wordt wetenschappelijk onderzoek naar goudplevieren en kemphanen verricht. De vogels worden hiertoe gevangen door een eeuwenoude vogelvang methode, het flappen, door de wilsterflappers. Bestuurslid Bauke de Jong is in het vogeltrekseizoen nagenoeg iedere zaterdag in het veld te vinden om de 'wilsters en hoantsen' te flappen.

Na het vangen worden de vogels gemeten, gewogen, onderzocht door medewerkers van de universiteit, geringd en weer vrijgelaten.

 

Bauke de Jong legt het net uit
Een goudplevier wordt gemeten door Libbe Zijlstra