Verenigingen & Stichtingen
 

Molen Taal

Soms valt het op, dat niet werkende molens niet altijd in dezelfde wiekstand staan. Dit heeft zijn reden en is een gevolg van de mogelijkheid die de molenaar heeft om met zijn omgeving te communiceren.

De molen was altijd een middelpunt in haar omgeving, die door zijn klanten op de hoogte werd gebracht van het wel en wee in deze gemeenschap.

 

Wieken in vreugde stand:

Vreugde

Is er reden tot vreugde, dan laat de molenaar dat blijken door de wiek te laten stoppen juist voordat deze de hoogste stand heef bereikt ('komende"). Dit vind plaats bij geboorte, huwelijk en dergelijke vreugdevolle gebeurtenissen.

Rust voor korte duur:

Korte rust

Met de wieken (roeden) in zuiver horizontale en verticale stand, dus met de 'roede voor de borst' laat de molenaar zien dat zijn stilstand voor korte duur is en dat hij van plan is binnen korte tijd weer met zijn werk te beginnen.

Wieken in de Rouwstand:

Rouw

Staat daarentegen de verticale wiek even voorbij het hoogste punt ("gaande"), dan betekent dit, dat er iemand overleden is en dat de molenaar daarom rouwt.

Rust voor lange duur:

Wij zijn op vacantie

Staan de wieken in de x-formatie, dus in de hoeken van 45 graden met de horizontale en verticale ruststand, dan geeft de molenaar te kennen dat zijn rust van lange duur is. Dikwijls is deze stand niet meer waar te nemen doordat er bliksemafleiders zijn gemonteerd. Ook in oorlogstijd werden met vooraf-afgesproken seinen berichten doorgegeven en in de laatste wereldoorlog werd er naarstig gebruik van gemaakt om onderduikers e.d. te waarschuwen voor razzia's