Verenigingen & Stichtingen
 

De restauratie van het binnenwerk van de molen.

In 1992 is het restauratiebedrijf Bouw 75 uit Workum gestart met de restauratie van het binnenwerk van de nieuwe korenmolen. De koningspil werd beneden opgesteld en het spoorwiel werd geplaatst. In 1994 kon de restauratie worden afgerond door ondermeer een toezegging van de gemeente Nijefurd van f 25.000,- Het koppel maalstenen is afkomstig uit de molen van Langweer. Deze lagen als stoep voor de toegangsdeur van de molen en met dank aan dhr Van Eisinga kwam een ruil rot stand waarbij de stenen in De Vlijt mochten worden toegepast, mits er voor de molen van Langweer weer een nieuwe stoep kwam. Door een paar pelstenen vanuit Birdaard aan te voeren en hiervan een stoep te maken kwam de ruil definitief tot stand. Molenaar Sierkstra van Witmarsum heeft toen met behulp van een kraantje van de gemeente Wûnseradiel de stenen in de molen gehesen. Johan Cnossen kon toen proefdraaien. Er kwamen twee vrijwillige molenaars Lolle Poepjes en Sipko Reekers uit Sloten als de vaste molenaars. Toen was ook de start van de realisatie van het Morraplan ten zuidwesten van de molen. Het is best een beetje wrang te moeten constateren dat de spinnekopmolen op het moment van plaatsing van zuid tot west een ongeschonden biotoop had. Hij stond min of meer op z’n oude plek en was vanaf de weg Koudum-Molkwerum een fraai sieraad in het dorpsbeeld. De bouw van de nieuwe woningen is nadelig voor de windvang en wanneer men dit van te voren geweten had, was de molen zeker op een andere locatie gebouwd.

 

Sinds het voorjaar van 2004 wordt door de Actieve Vrienden in samenwerking met Bouw 75 de molen weer onder handen genomen. De reling is volledig vernieuwd en momenteel wordt alles in de verf gezet. Tevens is door Jan Groen een plan gemaakt om een bijgebouw te plaatsen en heeft hij de supervisie over het onderhoudsplan.