Verenigingen & Stichtingen
 

Koudumer Beantsje erkend streekproduct

De organisatie Streekeigen Producten Nederland SPN heeft de Koudumer Beantsjes opgenomen in haar register van erkende streekproducten.

 

In heel Nederland worden streekproducten gemaakt. Boeren, verwerkers en ambachtslieden zijn bezig om van de lokale grondstoffen mooie en vaak bijzondere producten te maken. Hierbij worden de aloude tradities en recepten gecombineerd met de nieuwste inzichten in productie, verwerking en hygiëne. SPN heeft een landelijk keurmerk voor streekproducten ontwikkeld. Dit keurmerk wordt toegekend aan producten die aan strenge eisen voldoen ten aanzien van de herkomst van de grondstoffen, verwerking in de regio en verantwoorde productiewijze.

 

Wat precies het geheim van de Beantsjes uit Koudum is weet niemand maar de ligging van de tuinen t.o.v. de zon, en het “zwarte zand” aan de oost en zuidkant van de Koudumer bult zijn belangrijke factoren. Koudumer Beantsje kunnen volgens het opgestelde productiereglement alleen daar geteeld worden. Ook het zaaigoed is van groot belang, moderne zaden zijn veredeld op kwaliteiten voor machinale oogst. De Koudumer tuinders telen hun eigen zaaigoed, hun planten zijn van generatie op generatie geschikt gebleken voor de Koudumer omstandigheden en voor handmatige pluk. Kenners weten het al 100 jaar, de Beantsjes uit Koudum zijn ongeëvenaard van kwaliteit en smaak.

 

Vendu Tivoli moet er op toezien dat het productiereglement dat bij de erkenning hoort wordt nageleefd. Hiervoor zijn vrijwilligers aangesteld als controleurs.