Verenigingen & Stichtingen
 

Het geheim van de Koudumer Bult

Het dorp Koudum is gelegen in de Friese Zuidwesthoek, nabij Gaasterland, op een stuwwal (morene) uit de ijstijd. Een stuwwal is een door een gletsjer opgeschoven bult materiaal, die vooral bestaat uit keileem en afgeslepen stukken rotsmateriaal (balstenen) uit Scandinavië. In de eeuwen na de ijstijd is Noord Nederland door opstuiven bedekt onder een laag dekzand. In de luwte van de stuwwallen aan de zuidoost kant zijn daarbij zandduinen ontstaan. Op het zand vormde zich door plantengroei een humuslaag. De Koudumer bult steekt op het hoogste punt  zo’n 6 tot 10 meter uit boven het omringende land. De tuinderij vindt men nu vooral aan de zuid- en oostkant.


Volgens de huidige telers maken de op het zuiden gelegen helling en het zwarte zand voor een belangrijk deel het verschil met andere streken. Deze factoren zorgen voor een losse grondstructuur, die de zonnewarmte goed opneemt. Hierin is Koudum niet uniek. Er zijn meer van dergelijke plekjes in Gaasterland te vinden. De huidige telers hebben geen verklaring voor het feit waarom de Koudumer groente beter smaakt dan elders geteelde producten. Wel onderkennen ze dat dit zo is. Beide hebben klanten van ‘heinde en ver’, die speciaal naar Koudum komen voor de groente producten en in het bijzonder voor de Koudumer Beantsjes. Er schijnen zelfs klanten te zijn, die kunnen vertellen van welk perceel in en rondom Koudum de Beantsjes geplukt zijn.