Verenigingen & Stichtingen
 

Koudum Tuinbouwdorp

Uit de Koudumer Courant van 13 september 1924

Bepaalde delen van het Dorp Koudum in Fryslân zijn van oudsher in gebruik als tuinbouwgebied. Deze grond schijnt bij uitstek daarvoor geschikt te zijn. Het is in dat verband niet verwonderlijk dat de bijnamen van de inwoners te maken hebben met de tuinderij. De meest algemene bijnaam voor de Koudumers is “Beantsjes”, in Stavoren houdt men het echter op ”Sandeerpels” (zandaardappelen). De producten, die in Koudum worden geteeld zijn beter van kwaliteit en vooral beter van smaak dan vergelijkbare producten uit andere streken. Hierover zijn de meningen niet verdeeld. Tot en met het einde van de 60-er jaren was er in Koudum een groenteveiling waar kooplieden uit de wijde omgeving de in Koudum geteelde groenten inkochten. Aardappelen, Bloemkolen en vooral de Sperzieboontjes (Griene Beantsjes) uit Koudum vormden een begrip. Op kleine schaal zijn ze dat ook nu nog. De tuinderij in Koudum mag dan flink zijn ingekrompen, nog steeds zijn er twee betrekkelijk kleinschalige telers actief. Ze verkopen rechtstreeks aan de consument en een klein deel van de oogst wordt geleverd aan lokale handelaren.