Verenigingen & Stichtingen
 

Handel en Vermaak

Vendu Tivoli was vanaf 1938 tot eind 50 er jaren de naam voor het Groenteveiligcomplex annex (sport)veld in de Dobbe aan de d.s. Tinholtstraat, (toen Bredeweg) daar waar nu de Klink en de Swel staan. Het veilingcomplex omvatte een open veilingloods, een drooghok, 2 húskes en een kantoortje. Op het terrein stond ook een muziektent, deze houten muziektent is verplaatst van de hoek Nieuweweg Hoogstraat naar het veilingterrein. In de 50er jaren is deze tent vervangen door een gemetseld exemplaar op het talud van de dobbe.

 

De Dobbe

Het veld was in eerste aanleg bedoeld voor evenementen en de korfbalsport, er werd in die tijd op verschillende plaatsen gevoetbald, o.a. op terreinen aan de Dammensewei en aan de Boppedyk. In 1948 is het veld geschikt gemaakt voor voetbal door het te vergroten met het naastliggende perceel aan de zuidoostkant. Daarbij is een deel van het pad onderaan de nieuweweg opgeheven. Dit pad liep door tot aan de Dammenseweg (tussen vm. pastorie en kleuterschool).