Verenigingen & Stichtingen
 

Sportdorp Koudum.

Sportdorp Koudum is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten in een bereikbare, geschikte omgeving en tegen een betaalbare prijs.

Wat doet Sportdorp Koudum
Het Sportdorp zorgt ervoor dat het huidige sportaanbod beter in kaart wordt gebracht. Daarnaast zorgen we ervoor dat er nieuwe sportactiviteiten of –modules worden aangeboden en dat deze eventueel in het vaste programma worden opgenomen.

We hebben al een enquête verstuurd naar alle inwoners van Koudum en het is bekend in welke sporten er behoefte is. Op de sportdag gaan we veel van deze nieuwe sporten demonstreren. Vanuit de sportdag worden er proeflessen georganiseerd, in eerste instantie gratis. Als er genoeg interesse  voor de lessen is en blijft, gaan we kijken op welke manier we dit structureel en zelfvoorzienend kunnen opzetten. Het is de bedoeling dat het samenwerkingsverband Sportdorp blijft bestaan door inzet van vrijwilligers en betrokkenen.

In de sportkalender hieronder staat het sport- en beweegaanbod dat op dit moment in Koudum wordt georganiseerd. Heb je interesse voor een bepaalde sport? Kijk op de kalender, zoek de juiste contactpersoon en vraag naar de opties.

De nieuwe sporten/activiteiten kun je vinden onder het kopje sportdorp Koudum nieuws!

Heb je vragen of opmerkingen over Sportdorp Koudum of de sportkalender? Stuur een mail naar: sportdorpkoudum@gmail.com.


Veel sport en beweegplezier!

Sportkalender.