Verenigingen & Stichtingen
 

Eindavond 2017.

Ter afsluiting van het badminton seizoen was er door het bestuur weer een prachtig toernooi georganiseerd. Het bleef spannend tot de laatste wedstrijd voordat duidelijk was wie winnaar is geworden. Ypie en Fonger gingen er uiteindelijk met de prijzen vandoor. Iedereen bedankt voor dit geweldige badminton seizoen en we spreken elkaar nog op de eindavond volgende maand en kunnen dan "terug kijken" en "vooruit kijken" op het komende seizoen. Volgens de planning gaan we 21 september 2017 weer los.

Toernooitjes 2017

Zet ze in je agenda de volgende toernooitjes data:

20 april

Wat een prachtig seizoen.

Iedere donderdag om 19:00 uur in de Sporthal de Sândobbe zijn we aan het badmintonnen. Heb je ook belangstelling, kom dan gerust langs om een keertje te kijken, of mee te spelen (We hebben wel een racket en pluimpjes over). Je bent van harte welkom.

Vogelgriep treft badmintonners.

Wat is het verhaal achter deze krantenkop, en speelt dit bij badminton vereniging “It Plumke” ook parten?

Leden en kids toernooi.

Op donderdag 27 december  is er weer de gelegenheid voor de kinderen van de leden om te badmintonnen. Zij krijgen dan weer een kans om hun vader of moeder te verslaan! Neem ze mee, dan maken we er weer een leuke avond van. We beginnen dan om 18.30 uur!! Het is de bedoeling om tot 19.30 uur de kinderen en volwassenen te mixen.

Daarna hebben de leden zelf nog de mogelijkheid om tot 20.30 uur te badmintonnen.

Voorbereiding inloopavond in volle gang.

Het plan wat op de ledenvergadering van badmintonclub It Plûmke om donderdag 10 januari 2013 om 19:00 een inloopavond te organiseren is inmiddels door het bestuur in volle gang gezet.

Het plaatselijke suffertje Bulte Nijs is aangeschreven en de uitnodiging voor de avond is ongecensureerd overgenomen in de laatste editie van afgelopen week.

Dat dit gebeurd is kwam het bestuur toch wel een beetje over het mot maar geen nood allemaal de kop er even voor dan is Kees ook zomaar klaar.

De één regelt de dranghekken even bij Pieter van de gemeente om de verwachtte grote toeloop in goede banen te leiden en de ander gaat even naar de plaatselijke sportwinkel de Boer om Jelle over te halen om een busje vol rackets te sponseren.

De rackets die heel blijven kunnen eventueel weer verkocht worden maar dat moet op het eind van de avond maar even worden bekeken.

De voorzitter kan eindelijk na zijn aantreden op niveau met zijn vriend Hayo in Sneek het noodplan doornemen om alle verrassingen alla project-X te Haren uit te kunnen sluiten. Gelukkig is het een door de weekse avond zodat de verwachting is dat de inzet van een peloton ME-ers achterwege kan blijven maar dat is een beslissing die ook door de jongens zal worden besproken.

De verwachting van de avond is dat er veel nieuwe leden bij zullen komen hetgeen dan weer jammer is voor de volleybalclub want dan kunnen de meisjes niet meer op donderdagavond bij ons op het veld trainen.

Dit zijn echter zaken van latere zorg, wij hopen eerst maar op een zeer geslaagde plûmke-avond en zien u daar waarschijnlijk ook wel even binnenlopen.

Voorzitter!

Dit is ongekend in de historie van de badminton wereld, normaal gesproken zijn ze niet te vinden maar gisteren was de spanning om te snijden een titanenstrijd werd gestreden met als uiteindelijk resultaat een inspirator, leider, iemand waar de hele vereniging zich aan vast kon klampen.

Nou denkt u natuurlijk waar heb je het over, en dat ga ik je (ik ga nu je-en omdat we wat inside informatie gaan delen) nu uit de doeken doen. Onze voorzitter moest van wegen lichamelijke beperkingen naar jaren van voorzitterschap het veld ruimen, we verslijten ze namelijk bij bosjes, we hadden dus bij It Plumke weer een sterke leider nodig. Normaal gesproken wil niemand in het bestuur maar de leden van het Plumke hadden dit keer het voorrecht te mogen kiezen uit 3 personen waarvan één kandidaat zich pas een uur voor de vergadering had aangemeld als potentieel voorzitter. De bestuurskamer gonsde, broeide, de spanning werd zelf bij het koninklijk meteorologische instituut De Bild gemeten op wat voor een prachtig schouwspel werden de leden getrakteerd. Gelukkig na volgens mij een dagenlang proces onder de voorzitters hebben de kandidaten de weledele gestrenge heer de Graaf bereid gevonden om de voorzittershamer met bierflesdop verwijderaar  over te nemen. We danken als leden van de badmintonvereniging Tjeerd, en verwelkomen Peter als voorzitter in het warme nest van It Plumke.

 

Bron: onbekend.

Reporter: geen idee.

Tumultueuze ledenvergadering!?!

Één van de leden kwam in de jaarvergadering tijdens de rondvraag met het idee om een andere vorm van toernooien te gaan voeren omdat het huidige systeem te weinig  verschillende winnaars opleverde , en achillespees werd geraakt. Iedereen had een mening, het bestuur werd bestookt met ideeën om de clubtoernooien een andere vorm te geven. Een kleine greep uit de voorstellen waarmee het bestuur werd bestookt was:

1. De winnaar is diegene wie het gemiddelde aantal punten heeft gescoord.
2. De winnaar is diegene met de minste punten. (poedel)
3. De prijs "moet te delen zijn" (pot snoep bijvoorbeeld) en deze wordt ook voor het toernooi uitgereikt aan iedereen en de winnaar word pas na het toernooi bekend gemaakt.
4. De prijs kan maar 1 keer per persoon, per seizoen worden gewonnen.
5. Ook is geopperd om een soort prijs (wisselbeker) toe te voegen aan het bestaande toernooi die voldoet aan een nog niet omschreven criteria. (De PeeWee trofee)

Oproep aan de leden die niet aanwezig waren bij de vergadering om ook met suggesties te komen, wat misschien kan leiden tot de ultiem vorm van het toernooi.
 
Nu aan het bestuur de taak om hier gehoor aan te geven, de leden vertrokken met toch wel een gevoel van weemoed totaal gedesoriënteerd met de vraag  Staan de clubtournooitjes in de huidige vorm op de tocht??????

De X reporter.

It Plûmke's teambuilding dag.

Spierpijn

Spierpijn of myalgie is een gevoel van pijn aan een spier. Spierpijn kan door een groot aantal oorzaken ontstaan. Een veel voorkomende oorzaak is overbelasting van spieren zoals die bij sport optreedt. Spierpijn kan ook een symptoom zijn van verschillende ziekten zoals infectieziekten. Of van letsel, zoals een spierscheurtje.

Vormen van spierpijn na sportbeoefening

    * Vroege spierpijn (Immediate Soreness) Brandend gevoel dat ontstaat tijdens of direct na de training. De pijn wordt veroorzaakt door melkzuur dat de vrije zenuwuiteinden prikkelt.

    * Verlate spierpijn (Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS) treedt pas na 24-48 uur op. De spieren doen pijn en zijn minder belastbaar. De oorzaak zijn microscheurtjes in het bindweefsel van de spier en het celmembraan. Volgens Roth (2006) is het type contractie van groot belang voor het ontstaan van DOMS. Excentrische spiercontracties zouden hierbij de grootste rol spelen en zorgen dus voor de meeste schade.

Spierpijn ontstaat door het ontstaan van melkzuur in de spiervezel en daarna in het bloed door zuurstoftekort (anaeroob metabolisme), of doordat bij de belasting van deze spier één of meerdere spiervezels in de spier zijn gescheurd. Dit irriteert, maar herstelt gelukkig snel. Bij het herstel worden spiervezels dikker, zie Spierhypertrofie. Het is een misvatting dat het aantal spiervezels toeneemt; het aantal en de samenstelling zijn genetisch bepaald. Het beoefenen van de sport fitness, kan tot last zijn van de spiervezels. Deze spiervezels hebben een herstelperiode nodig van minimaal 2 tot 3 dagen. Hierna kan deze spiervezel weer volledig gebruikt worden.

Spierpijn kan vervelend zijn en ook een indicatie zijn van verkeerde training. Heb je na 2 dagen nog steeds spierpijn, dan is de mate van overbelasting voor je spieren te hoog geweest (overtraining).

Je kunt de spierpijn minimaliseren door zorgvuldig te trainen. Sluit een training bijvoorbeeld af met een cooling down: gebruik grote, dynamische bewegingen (denk aan cardioapparatuur) zonder een al te hoog tempo of intensiviteit, en rek de gebruikte spieren [bron?]. Dit bevordert de doorbloeding en helpt de door de training ontstane afvalstoffen af te voeren.

Met betrekking tot de spierpijn is het ook belangrijk de training te verdelen over de week. Train bijvoorbeeld nooit dezelfde spiergroep elke dag; de spier krijgt zo geen hersteltijd om sterker te worden en de overbelasting neemt alleen maar toe en zal de spier uiteindelijk zelfs slapper worden.

Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat spierpijn na een training berust op minuscule beschadigingen in de myofibrilen, de krachtproducerende vezels in een spier. Onderzoek uit de jaren ’80 liet zien dat na intensieve belasting veranderingen optreden en die werden geïnterpreteerd als schade. Dat leek logisch. Het verleggen van de grenzen kan immers behoorlijk pijn doen. Op basis van deze bevindingen werd atleten geadviseerd bij spierpijn erg voorzichtig te zijn. Meer belasting zou wel eens tot nog grotere schade kunnen leiden. Prof. dr. Lars-Eric Thornell, hoogleraar anatomie aan de universiteit van het Zweedse Umeå, had moeite met die redenering. Waarom zou een spier een trauma nodig hebben om sterker te worden? Hij kon dat niet rijmen met de waarneming dat sporters die ondanks flinke spierpijn blijven doortrainen, toch beter worden. ‘Als er sprake zou zijn van beschadigingen, compleet met ontstekingsreacties en zwellingen, zou een atleet die met spierpijn traint zichzelf moeten slopen en dat is niet zo.’

Thornell en zijn pupil Ji-Guo Yu lieten een grote groep studenten (op vrijwillige basis) vijftien keer achter elkaar de trappen tussen de begane grond en de tiende verdieping van het universiteitsgebouw op en af rennen. Na afloop namen ze met tussenpozen weefselmonsters van zowel de afgebeulde vrijwilligers als van toekijkende studenten die als controlegroep fungeerden. Analyse van de weefsels bracht aan het licht dat de op de proef gestelde spiercellen geen spoortje weefselschade of ontsteking vertoonden[1]. ‘Integendeel, de gepijnigde spieren waren bezig zich op te bouwen,’ zegt Thornell. ‘Er was sprake van een snelle toename van het aantal sarcomeren, de kleinste structuren in de spier. Al na enkele uren zagen we sterker en langer, kortom beter spierweefsel.’

De meeste trappenlopers liepen na de excercitie niettemin twee dagen krom, en Thornell en Yu hebben geen verklaring voor die pijn. ‘Het enige wat we kunnen zeggen is dat je rustig kunt doortrainen met de vage, zeurende pijn die ontstaat als je je grenzen hebt verlegd,’ zegt Thornell. ‘Pas wel op als je plotseling een intense, scheurende pijn ervaart. Dan heb je waarschijnlijk een spierscheuring opgelopen en moet je wel degelijk rust nemen.’

Bestuur?

Reporter X heeft meteen een reactie gevraagd bij het bestuur. Het bestuur beantwoord deze naamkaartjes affaire met schouder ophalen en verschillende datum's van vermissing rond te strooien zodat ook deze reporter volledig de weg kwijt is en het bestuur (we noemen geen namen, zie onder aan deze pagina) nu ook als verdachte beschouwd.

 

Wel heeft het bestuur te kennen geven als oplossing voor de dames en misschien ook voor de heren, als nu iedereen een boerka zoals MB te K draagt dan hoeven we ook geen naamkaartje meer. De bouwaanvraag voor een moskee ligt al bij de gemeente als dekmantel voor deze nieuw sport outfit.

We wachten het onderzoek van onze veldwachter Bromsnor af, hierover binnenkort meer nieuws.

 

Reporter X

Ze zijn er weer ………!!!!!!

Het mistery van de spelerskaartjes lijkt opgelost, maar ……………………..

Dit is natuurlijk veel te gemakkelijk om nu te zeggen: gelukkig maar ….

Voor “Bromsnor” zijn er nog heel veel vraagtekens.

Dat bestuurslid, H.D te K, zomaar met de kaartjes uit de scheidsrechterkamer komt is op zich al heel raar.

Wat heeft H.D in de scheidsrechterkamer te zoeken?

Had zij de kaartjes, per ongeluk, in haar eigen tas gevonden?

Verder valt het op dat het voltallige bestuur deze avond aanwezig is.

Is dit om H.D te dekken? ( In de vorm van steunen !!)

Zolang deze vragen niet zijn opgelost blijft ook Martine, al is dat zeer tegen haar zin, verdachte totdat haar volledige onschuld is komen vast te staan.

Verder is er bij een opname van de beveiligingscamera nogal een schokkende ontdekking gedaan.

Deze opname zal niet worden geplaatst vanwege de privatie van de betreffende persoon.

Misschien is er, onder strikte voorwaarden, iets te regelen met de web-master maar dat moet per geval / aanvraag worden bekeken.

 

Kortom kunnen we de conclusie trekken dat de euforie die de laatste speelavond overheerste wel eens van korte duur kan zijn als er weer meer en andere feiten aan het licht komen.

De spelerskaartjes polonaise in koudum m.m.v. Anneke Douma.

Wie de schoen past ...............

Hieronder een reactie van één van de verdachten in de zaak inmiddels in het hele dorp bekend onder de noemer de naamkaartjes affaire.

Hierbij wil ik laten weten dat ik zeer teleur gesteld ben!

Ik dacht dat je in dit land nog steeds onschuldig bent tot het tegendeel bewezen is? Tot mijn grote schrik is mij echter ter ore gekomen dat ik vermeld sta op het World Wide Web als verdachte in deze bizarre zaak.

Ik betreur het ten zeerste dat deze ‘BROMSNOR’ het protocol aan zijn laars heeft gelapt en mijn goede naam te grabbel heeft gegooit

Ik vraag dan ook alle mensen die in mijn onschuld geloven dit, of tips omtrent de werkelijke dader, kenbaar te maken zodat mijn goede naam gezuiverd kan worden en ik weer vrij over straat durf te lopen.

 

Ondergetekende: MB te K

Opsporing verzocht !!!!!

Donderdagavond 4 februari, grote consternatie in de catacomben van

sporthal “ De Sandobbe”.

Wat is er loos op deze speelavond van de plaatselijke club “It Plûmke”?

De kaartjes met de spelersnamen zijn zoek !!!!

Een week eerder zijn deze door Martine ( die van Bruins ) op het eind van de avond verzameld maar niemand heeft gezien dat ze deze ook daadwerkelijk in de clubtas heeft gedaan.

De beelden van de bewakingscamera moeten nog worden bestudeerd maar zolang het tegendeel niet bewezen is hebben we toch een verdachte.

Dat wij niet zomaar uit het veld geslagen zijn blijkt wel uit de oplossing.

Een paar oude toernooibriefjes met wat hiërogliefen er op getekend en spelen maar.

Voor de gene die niet alles konden ontcijferen geen nood, die werden gewoon naar hun speelveld gebracht, en desnoods ook weer opgehaald.

Ondanks alles konden de meeste, van de weer rijkelijk aanwezige leden, terugzien op een geslaagde speel avond.

ZIJN ZE WEER BOVEN WATER ?

Voor de speelavond van 11 februari a.s. is de grote vraag:

 

ZIJN ZE WEER BOVEN WATER ?

 

Laten we voor de club, en zijn leden, maar hopen dat dit het geval is.

Een beetje gek maar ..............

Dat je bij de koudumer badminton vereniging een beetje gek moet zijn is inmiddels wel duidelijk, mocht dit niet zo zijn dan hierbij een onderwerp wat uitgebreid is besproken en omdat het wel een beetje gek is we willen dit graag met iedereen delen dus vandaar hier kom ie.

 

Colakip met kersen (4 personen)

Ingredienten:
6 kippendrumsticks
6 kippendijtjes
zout/peper
olie
2 rode uien gesnippert
klein stukje gember fijngehakt
1/2 ltr. cola
1 bl kersenvlaaivulling
beetje maizena
250 gr sugersnaps of peultjes

  • Breng de kipdelen op smaak met peper en zout.
  • Verhit de olie in braadpan en bak licht de ui en gember aan.
  • Voeg de kipdelen toe en bak ze rondom mooi bruin in 10 min.
  • Schenk de cola over de kip en laat het geheel 1 uur sudderen.
  • Voeg de kersenvlaaivulling toe en bind eventueel de saus licht af met wat maizena.
  • Kook de sugersnaps of peultjes heel kort zodat ze knapperig blijven.
  • Serveer ze over de colakip en geef er rijst of frietjes bij.

De R in de maand in het jaar 2009.

De R is weer in de maand en we gaan dus na de feestweek weer los met het badminton spelletje. Iedereen die een keertje dit wil proberen is van harte welkom. Voor het geld hoef je het niet te laten.

Jeugd toernooi 2008.

Het was weer tijd voor het jaarlijkse evenement om de jeugd van de leden, van de badminton de kans te geven om een keertje mee te maken wat de vader en moeders elke week moeten doorstaan. Zoals u wel kunt zien aan de foto reportage is het weer een "doorslaand" succes geweest. En Rob bedankt voor de foto's.

We zijn weer los.

Nou dat we 20-sept weer los waren hebben we geweten met veel nieuwe leden!
En volgende week nog 1 ast goed is ,allemaal welkom bij ''It Plumke" ook de andere leden natuurlijk welkom.
Ook A.B is weer herstelt en zo terug van weggeweest ( wel rustig an he ! ) Terwijl we de regels nog wat moesten uitleggen aan de nieuwe leden werd er flink op los gemept.
Al met al een gezellige avond met gezellige nazit, ( je kunt immers niet bezweet nar hûs ) Wie pakt  nu de pen ???

Groeten Vocht.

20 september 2007

Het badminton seizoen is weer van start gegaan?

Iedereen die een keertje wil badmintonnen is van harte welkom op donderdagavond 19:00 - 20:30 de datum 20 september beginnen we weer, we spelen geen competitie.

Om een keertje te proberen ligt er eventueel een pluim en racket klaar.

En toen ……was het over ! ! ! ! !

Mag ik u voorstellen v.l.n.r. Miranda, Trinus, Annemiek.

Op de emotionele ledenvergadering van badmintonclub “ It Plumke” is het tijdperk van bestuursechtpaar Haitjema / Klaij afgesloten.

In hun kielzoog werd Annemiek Brander, na jaren van trouwe dienst, ook nog meegezogen zodat Annet als enig “oud” bestuurslid overbleef.

Woeste ontwikkelingen binnen “ It Pluumke” zoals u kunt lezen.

Trinus en Miranda emigreren naar Estland om daar wat aan hun huisjes te knutselen en een beetje achter de vogeltjes aan te huppelen.

Annemiek mocht echter niet mee naar Estland en blijft derhalve bij haar kindjes in Koudum, maar door een slepende blessure komt zij niet meer aan spelen toe, en wees eerlijk, alleen voor het besturen lid blijven is ook niet alles.

Dat binnen de vereniging ook verschillende mensen blij zijn nu eindelijk een kans te krijgen om hun bestuurlijke kwaliteiten te etaleren, blijkt wel uit het feit dat dat er niet eens verkiezingen nodig waren om de vacante functies weer op te vullen.

Tijdens de speelavonden een beetje lobbyen en het was zo gepiept.

 

Het nieuwe college bestaan nu uit de volgende personen:

 

Tjeerd Stellingwerf        -  Baas

Ilse Hooimeijer              -  Schriftelijk gedeelte + Baas ( uiteraard )

Hester Dijkstra               -  Penningen + Baas ( ook logisch )

Annet Mintjes                -  Ook baas + lid

Tjeerd, veel sterke met al die bazen !!!!!!!

 

Het spel op deze trieste / heugelijke avond viel begrijpelijk in het niet met zoveel afscheid nemende mensen.

 

Want het was niet alleen op bestuurlijk nivo werd afscheid genomen.

 

Saco, u weet nog wel, de aannemer uit Molkwerum heeft ook afscheid genomen van zijn “ aisikerskaart” en zijn schiettuig.

De eitjes waren niet te vinden en dan direct rigoreus alles inleveren.

( Berouw komt vaak na de zonde )

 

De schrijver moet nu ook, overmand door emotie, stoppen en wil ook langs deze weg

Trinus en Mirande bedanken en een goede tijd in Estland toewensen, maar ook Annemiek bedanken voor haar inzet voor de club.   KLASSE.

Kneuzen of Kanjers

Het is alweer een hele tijd geleden dat er nieuws was van het badminton-front maar niet getreurd, wij zijn er, bijna, allemaal nog.
Al krijg je wel eens het gevoel dat je met een stelletje kneuzen van doen hebt.

Bij tijd en wijle zijn het net de Paralympics.

Annemieke, rechts spelend moet links spelen,
Annet, links spelend moet rechts spelen,
Bouke Yke, links dragend moet eigenlijk rechts spelen maar komt dan maar niet opdagen want dat wordt toch niks.
Als je dit lijstje ziet denk je dat het aan de Petersonnen ligt of is het toeval…………???

Toch zijn er nog meer met de nodige problemen,
Hester, net een knipperlicht speelt wel speelt niet,
Ilse heeft met het zweepje gehad en was een paar weken uitgeschakeld,
Peter, “Piwi” heeft sinds de kerstpakketten-post al last van zijn rug en kan derhalve ook niet spelen.

Ook de voorzitter laat zich nog weinig zien zodat wij nog steeds op de nieuwjaarstoespraak zitten te wachten, maar wat niet is kan nog komen en wat in het vat zit verzuurt niet.

Van de burgermeester van Piacco wordt, sinds hij een nieuwe outfit heeft, ook weinig meer vernomen. Misschien moet hij wennen aan al die nieuwigheid maar hij zal het toch meer aan moeten trekken om er vertrouwd mee te worden.

Lisanne laat het ook nog al eens afweten maar dat is vast een conditie gebrek want zij moet na het badminton spelen vaak ook nog voetballen.

Verder zijn er ook nog een paar nieuwe leden te verwelkomen.
Eén daarvan is de al genoemde Hester, verdere introductie niet nodig.
Dan is er ook als nieuwkomer Libbe.
Rustig, als aankomend raadslid, zijn partijtje meespelend.
Als raadslid, in combinatie met Saco, misschien goed de weg wetend om het nodige voor de club te kunnen betekenen.


Ook Arend, de bakker van Emmeloord, is nog niet zolang bij de vereniging maar iedere keer is hij weer nieuw omdat hij ploegendiensten draait en maar eens in de 3 weken kan spelen.
Richard, van Tjitske, speelt ook al een paar weken mee en slaat nogal eens een pluim door de bespanning heen.
Als laatste  willen wij een oude nieuweling verwelkomen, namelijk ons alle Henk Zijlstra.
Na wat omzwervingen hier en daar is hij toch maar weer teruggekeerd om zijn conditie op een leuke en gezellige manier op peil te houden.

Ook willen wij mensen oproepen die graag eens mee willen spelen, of eerst eens te komen kijken of het badminton hun iets lijkt, kom gerust eens langs op de donderdagavond
tussen  19.00 – 20.30 uur.

29 december mix toernooi.

Donderdag 29 december is er weer gelegenheid voor de kinderen van de leden om te badmintonnen. Zij krijgen dan weer de kans om hun vader of moeder te verslaan. Neem ze mee, dan maken we er weer een leuke avond van. We beginnen om 18:30 uur. Het is de bedoeling om tot 19:30 uur de kinderen en volwassenen te mixen, vanaf die tijd kunnen de kinderen nog tot 20:30 uur met elkaar badmintonnen.

 

Fijne kerstdagen en tot speels.

Het bestuur.

Foto impressie van de kerstborrel c.q. etentje 2005.

Pluimvaardigheid.

Binnenkort een uitleg van bovenstaande term pluimvaardigheid wat momenteel het credo is binnen de badmintonwereld.

Enkele reacties wie ben ik?

Foppe Van Henk Peter W. de Graaf (PiWi) uhhhmm
Majoor Boshardt (leger des heils) Bouke Ennasil
Herman Brood Zorro Hanna Tokkie
Aukje Koornstra Herma Bovenkerk Freek Valk
Jantine de Jong Ayaan Hersi Ali Ineke van der Molen-Folmer

Verslag speelavond 20 januari 2005

Sapper de flap of is het de pastor(es), wat voor nieuwe leden zich nu bij het Plûmke hebben aangemeld ?

Nog maar net bekomen van de opschudding van de vergeten broek van Saco was het nu de beurt aan  Ilse om haar schoenen te vergeten. Maar geen nood, de dochter van onze stagelopende studente uit het voormalige duivenhuis, stelde tegen een geringe vergoeding haar schoenen beschikbaar.

Als een jonge hinde daverde Ilse door de zaal maar door de hoge snelheid die zij kon bereiken miste zij de shuttle nog al eens. Dit kwam volgens Ilse ook mede doordat ze vorige week verstek moest laten gaan en daardoor wedstrijdritme miste.

 

Onze jonge moeder Elin is ook weer van de partij, dit ten kostte van haar echtgenoot Simon die nu natuurlijk moet oppassen op de jongste Groenhof telg. Hier kun je ook zien dat het overal gelijk is !!!

 

Het lukt de al eerder genoemde Saco ook weer in het nieuws te komen.

Helemaal opgewonden werd Saco toen in een broodnodige pauze de kantinemevrouw binnenkwam met het verzoek even apart met haar te gaan.  Saco, trouw als hij is weigerde dit natuurlijk pertinent, had eerst nog niet in de gaten dat dit verzoek aan een ander was gericht. Toen hij hier achter kwam was er toch wel enig spoor van teleurstelling te bespeuren hetgeen zijn spel de rest van de avond niet ten goede kwam.

 

Verder viel het op bij deze verder rustig verlopen, genoeglijke speelavond, dat de Hoekema dochters zich zo rustig gedroegen. Volgens hun zelf is dit een gevolg van de keurige opvoeding die zij hebben gehad van Pier en Jellie.

 

Annet die vorig week ook al verstek liet gaan vanwege een koppig griep virus heeft zich kranig kunnen weren in het pluimgeweld, nog napuffend en gapend bij de nazit moest ze toch bekennen dat ze nog niet 100% was.

 

Ook van Jo of beters gezegd de bisschop Jo is het onduidelijk van voor een sporten deze allemaal beoefend bekend was het badminton en in de zomermaanden het kaatsen maar het schijnt dat hij ook is gesignaleerd op het volleybalveld we komen hierop terug.

 

N.B. Bij de nazit kwam aan het licht dat de burgemeester van Molkwerum naast zijn werkzaamheden als uitvoerder, burgermeester, toeleverancier van diverse hardware bij overlijden etc. etc.  nog een nevenfunctie heeft als vlaggenist.

Dat dit niet mee valt, vooral bij oostenwind, zien weer andere leden die dagelijks door zijn dorp rijden om missers van hem op te sporen en dit dan ook vooral kenbaar te maken.

De Famke's

 

Bij de webmaster zijn ook foto’s aangeleverd en hierop zijn de Hoekema’s, en nog veel meer, te zien.

Zeg nou zelf, Jellie kan trots zijn op haar “famkes”.

Speelavond 6 Januari 2005

Na het gebruikelijke handje schudden en zoenen was het eindelijk tijd voor een hartverwarmende nieuwjaarsrede van onze voorzitster Miranda.

Als afsluiting van deze rede had zij nog een verrassing in petto welke bestond uit de aankondiging dat er vanavond een nieuwjaarstoernooi gespeeld werd.

Nou, de meeste leden willen voor een sûkerbolle diep gaan, zo bleek alom.

Enerverende partijen werden er gespeeld en tijdens de wisseling van de partijen werd er dan ook nog wel eens wat te lang doorgepraat over de benutte en vooral gemiste kansen.

Warme woorden van Jellie waren er voor Bouke-Yke ,over samen staan we sterk en zo, na een gewonnen partij tegen titelkandidaat Jo en Simon.

Noch een enerverende partij werd er gespeeld door Jellie.

Als vertegenwoordigster van de “oude garde” moest zij nu met Henk tegen de “jonkies” Mark en Lisanna spelen.

Na een geweldige strijd trokken de “jonkies” aan het langste eind waardoor Mark ook heel goed meedeed voor  de eerste plaats.

Bij de dames werd de strijd gestreden door de Hoekema’s en Martine.

Martine had de pech in de laatste partij tegen Henk en Bouke-Yke moest zij aantreden en door dit verlies moest zij de titel aan Petra laten.

Door de winst van Bouke-Yke won deze de titel bij de heren ondanks de twee wedstrijdpunten die Mark meer vergaarde.

Het instellen van een poedelprijs bij zowel de dames als bij de heren was voor het echtpaar Haitjema – Klaij een bovenslag want zij presteerden het om elk een kleine sûkerbolle in de wacht te slepen zodat zij in totaal ook winnaar waren.

Verder viel nog op dat de allochtone burgemeester van Piaco, net terug van een homo-eiland, zijn bruine benen niet wou tonen en daarom een smoes had verzonnen dat zijn eega had verzuimd om de korte broek klaar te leggen.

Leuk bedacht Saco maar volgende week zelf je spullen maar even bij elkaar zoeken en je mooie bruine stelten maar even showen.

De webmaster van deze pagina wil graag een dankwoord richten tot de anonieme toezender van dit altijd weer smakelijk verslag.

Het enige wat bekent is, is het e-mail adres badminton@hotmail.com waarmee ik dit verslag mag ontvangen, we zullen dus als vereniging moet leven met een speler die een dubbel leven leid.

Uitslag mis-story gast

Piet Dhr. N. Mandela Piwi & Kiki Trinus en Miranda
Henk en Diny Lisanne Collega van Boekhoven Koffie Annan
The black brothers Pieter Zeldenrust Henk de Vries ???????

Gelukkig nieuw jaar voor alle Plumkes in de wereld.

De vorig mystery guest blijf helaas anoniem, er waren tal van inzendingen mijn dank daarvoor maar de juiste oplossing was er niet bij.

Om iets gerichter te kunnen raden wie de gast van deze week is geven we een aantal tips.

 

De nieuwe mystery guest is een speler die afgelopen week niet aanwezig was hij is namelijk voor de kerstdagen naar een warm eiland vertrokken, en zoals u kunt zien op de foto is hij flink bijgekleurd.

Laat zich ook makkelijk integreren bij de lokale bevolking, daar heeft geen enkel lid van het plumke ook problemen mee. (let op het bot met ballen hadden we niet van hem verwacht????)

Naast ondernemer heeft hij ook een publieke nevenfunctie.

 

Zo en nu maar weer raden geachte bezoeker van deze steeds meer populaire pagina van koudum.nl.

 

Het raadplaatje. (Mystery guest)

Wie herkent deze enthousiaste mede speler van de vereniging.

Gewoon een stukje nieuws.

Koeien knuffelen.

 

Er is in Nederland meer dan boter, kaas en eieren alleen. ‘Koe knuffelen’ bijvoorbeeld. Boerin Marente Hupkes ontplooit op haar boerderij allerlei initiatieven onder de noemer ‘nieuwe landbouw’. Zo ook het knuffelen van koeien.

Het knuffelen van een koe is volgens haar meer dan alleen het genieten van de warmte. Zo zouden kinderen met slaapproblemen moeiteloos in dommelen door het zachte wiegen van de buik tijdens de ademhaling. Kinderen met ADHD zouden rustig worden en tegen de koe aan gaan zitten. Dat is nog niet alles: de koe absorbeert de stress, geeft makkelijker melk en bovendien blijft de melk ook nog langer vers! Eigenlijk heel opmerkelijk dus, dat dit geknuffel uniek is voor alleen Nederland.

De Universiteit van Wageningen gaat na de publiciteit van boerin Hupkes onderzoeken hoe de koeien zich gedragen met al dat geknuffel. De Universiteit benadrukt overigens dat de resultaten die eerder door de boerin naar buiten werden gebracht, volledig voor haar rekening zijn.

 

Koe Knuffellen cursus.

 

Open inschrijving cursus Koe Knuffelen

Woensdag 8 september wordt de eerste open cursus Koe Knuffelen georganiseerd voor diegene die dit avontuur willen beleven. Deze cursus (€ 30,- per persoon) kan op aanvraag worden gegeven. 4 keer per jaar wordt een open cursus georganiseerd.

De data zijn:

Woensdag 8 september van 15.00 tot 18.00 uur

Vrijdag  10 december  van 13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 11 maart '05 van 13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag  10 juni '05 van 13.00 tot 16.00 uur

 

Het Koe Knuffelen doet een appèl op uw Intuïtie (rechter hersenhelft) en de kunst van de Non Verbale communicatie.

Programma cursus Koe Knuffelen:

U wordt ontvangen met functionele ‘ontstres-tips’.

Al kuierend en keuvelend maakt u kennis met de basis van ons bestaan. Tussen de koeien wordt uw rechterhersenhelft geprikkeld om uw intuïtie te ontwikkelen. Want Innovatie (vernieuwing) ontstaat vanuit creativiteit…en Innovatie is van levensbelang bij het oplossen van complexe problemen.

Na deze momenten van innerlijke rust wordt u meegenomen om uiteindelijk de 3 stappen van het Koe Knuffelen onder de knie te krijgen. Al deze voorbereidingen zijn nodig om tot de vredige rust van de dieren te komen.

Alles wordt na-genoten in de ‘Inspiratieruimte op Niveau’ onder het genot van een hapje en een drankje waarna U geheel ontspannen en herboren huiswaarts keert.

Speelavond 16 December 2004.

De avond werd opgesierd met de rentree van 2 lieftallige dames te weten Greetje en Lisanne.

We hadden het duo een aantal weken moeten missen maar gelukkig is dat nu weer verleden tijd.

Vanaf het begin van de avond straalde Greet zo’n aanstekelijke spelvreugde uit dat het wel tot in de kantine duurde dat zij wat warm werd.  Ze liep in het veld met een  hand in de zak en omdat het noodzakelijk is om het racket vast te houden moest de andere hand gebruikt worden.  Een onverschillig fluitje ontbrak er nog net aan maar voor de rest geen opmerkingen meer hoor Greet.  Klasse dat je er weer was.

 

Jellie was deze avond ook opvallend aanwezig.  Speelt ze normaal gesproken haar partijen op haar eigen manier heel goed mee, vanavond had zij de smoor in op Henk die tot 4x achtereen een aanslag op lijf en leden moest zien te voorkomen.

Pas nadat hij dreigde om Pier het een en ander uit de doeken te doen bond Jellie weer wat in en koos eieren voor haar geld.

 

Deze aanslagen hadden diepe indruk gemaakt op Henk, die op zijn beurt in een partij tegen Jo zich ook bediende van deze praktijken.  Alle middelen worden dan ook aangewend om in een gelijkopgaande strijd tussen gelijkwaardige partijen.

 

Dat alle partijen niet gelijkwaardig waren kwam naar voren in de partij van Anja en Ilse tegen het duo Bouke-Yke en Henk.  Anja meende dat de heren zo nu en dan een beetje achter hun rug om de dames uitlachten maar daar was helemaal geen sprake van.

De heren deden dat recht in hun gezicht maar dat werd weer voortreffelijk afgestraft door de meiden zodat voor de mannen geldt: Hoogmoed komt voor de val !!!

 

In de broodnodige rustpauzes tussen de enerverende partijen werd ook al gesproken over de foto’s en de verslagen van de speelavonden.

Met name Martine Bruins-Schreuder van de Hoofdstraat 66-68 vond het geweldig dat zij in de stukjes telkens zo beeldend wordt beschreven.

 

Voor de nazit was deze week ook niet zoveel belangstelling.

Ilse moest direct thuis komen van Jos  en verder waren Tjitske, Miranda , Annemieke en de burgemeester ook al niet van de partij.

 

Wel is er een nieuw idee geboren, je ziet maar als de juiste geesten maar aanwezig zijn dat komt er wel eens iets nieuws, het raadplaatje.

Op de site van de club staat iets of iemand afgebeeld.  De opdracht is heel simpel wie of wat is het. De ingezonden antwoorden worden verzameld en op originaliteit bekeken.

De beste oplossing wint.  Veel succes !!!

De uitslag is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

 

Speelavond 9 december 2004.

Na een week van Sinterkaas gedichten wordt het weer tijd een woordje tot de badmintonners te richten.

 

Bij de aanvang van de avond leek het een heel rustig avondje te worden maar zo druppelsgewijs liepen toch nog 14 leden binnen, zodat iedereen direct en de hele avond kon spelen.

 

Maar al gauw bleek dat niet iedereen het hoofd bij het plûmke had.

Om man en paard te noemen bleek dat Mark, deze week is waargenomen met een jonge blonde dame aan zijn zijde, de gedachte niet bij badminton spelen had.

Goedzo Mark, dat badmintonnen komt later wel weer.

 

De vorige speelavond werd gekenmerkt door de afwezigheid van de 2 aspirant Sinterklazen.

Ziekte werd opgegeven als oorzaak en gezien het peil waarop Peter en Bouke-Yke acteerden is het te hopen dat het genezingsproces nog niet volledig is voltooid.

 

Dat de kreet “sport verbroederd” geen loze is blijkt uit het feit dat de burgemeester van Molkwar en Bouke-Yke vrienden voor het leven lijken.

Nu eerst nog een paar keer tegen elkaar spelen en we weten het zeker.

 

De overijverige jonge vader Simon was ook weer geweldig op dreef en bestrijkt huppelend en rennend het hele veld en als het moet wel twee.

Een geweldig gezicht zoveel energie.

 

Verder vielen de mooie blosjes bij Ilse op die haar draai bij de club ook goed heeft gevonden.

Speelavond 25 november 2004.

Wederom een overweldigende opkomst, waar Jo, Tjitze en Greet nog ontbraken, moesten er weer  4 mensen wachten.

 

Bij het betreden van de “arena” was een vreemde lucht waar te nemen welke bij navraag al in het weekend moet zijn binnengedrongen vanaf een huis verderop in de straat waar een enorme Gourmet-party had plaats gevonden. Verdere details ontbreken nog maar dat komt later misschien nog wel aan de orde na het lezen van het evaluatie-rapport van de plaatselijke brandweer.

 

Onze CIOS-studente, Lisanne, had haar vriendje Figo meegenomen om te laten zien bij wat voor een leuke mensen zij de donderavond doorbrengt. Ze neemt hem vast niet mee naar de sportschool want daar wordt Lisanne door Jan en alleman naar huis gefietst.

Misschien een tip om thuis eerst maar wat achter het spinnewiel te oefenen.

 

Na een discussie in de heren-kleedkamer wie nou de beste goedheilig-man zou zijn, Peter of Bouke-Yke, welke reeds is benaderd door padvinders, kon de speelavond eindelijk beginnen.

Al in het begin ging het oudste mannelijke lid “Piwi” de Graaf nogal tekeer tegen de jonge heer Mark.  Communiceren was het onderwerp wat Peter bijna de kop kostte, door Mark zijn jeugdig enthousiasme en geweldige inzet.

 

Voor de rest waren er geen noemenswaardige gebeurtenissen en was het een speelavond waar iedereen lekker heeft kunnen spelen en na afloop met een goed gevoel kantine- / huiswaarts kon keren. 

 

Speelavond 18 november 2004.

Was er vorige week een veld over, deze week stonden er telkens 4 toppers aan de kant te wachten tot ze weer werden losgelaten om hun kunsten te vertonen.

Het bestuur van onze club moet bij de collega-bestuursleden van de afdeling volleybal maar eens melding maken dat 1x  per week training genoeg is voor de dames zodat wij over de gehele zaal kunnen beschikken.

 

Verder is de tijd van aankomsten ook weer aangebroken.

Dit gaat in de meeste gevallen om een “goed heilig man” maar in Hielpen is geen stoomboot maar een roeisloep aangekomen welke, zo luiden de geruchten, aldaar in de wilgen komt te hangen. Dan komt de hele ploeg van “ Ame Gijs” op straat en vindt maar zo gauw iets voor die ruwe rauwdauwers.

Lucas, de hovenier, komt op de donderdagavond weer naar Koudum en werd direct bij zijn rentree even goed door de mosterd gevietert door Henk en Bouke-Yke.

Ook Anja, van de Hoekema-clan, stond hier soms bij en keek er naar.

 

Tjitze was ook alweer voor de tweede keer dit seizoen van de partij.

De Poeisz-chauffeur in opleiding mist nog wat ritme maar dat komt ongetwijfeld weer goed.

 

Lisanne, deze keer met de goede naam, was met haar wrakke (po….) benen ook weer aanwezig, ook niet veel meer dan dat, maar dit in tegenstelling tot Annet.

Die moest naar verluidt te oudwijven naar een of ander margriet-fair?  Hoe vindt je het uit.

Maar goed als je dat leuker vindt dan ons moet je het zelf maar weten.

 

Onze clubkampioen Piwi deed ook weer van zich spreken.

Om zijn niveau vast te houden begint hij nu ook op de kleintjes te letten zodat een shuttle die een beetje uit wordt geslagen ook echt wel helemaal uit is, denk hier een rood hoofd bij van opwinding en u ziet hem staan. Groot gelijk Peter, regels zijn regels.

 

Annemieke was gelukkig weer hersteld van haar teen blessure en behalve wat stramme botten was zij weer terug op haar oude niveau.

 

Wordt misschien volgende week weer vervolgt.

 

Speelavond 11 november 2004

Aan de opkomst van deze avond kon je wel zien dat er concurrentie was van andere evenementen.

Zo ontbraken de moeders Jellie en Ilse die, vermoedelijk met de kinderen langs de deur moesten te St. Maarten zingen en Saco, de burgemeester, moest de snoepvretende jeugd in Molkwerum vermoedelijk begeleiden bij hun strooptocht door het voormalige doolhof.

Lisanne vinden wij toch te groot voor het zingen maar haar afwezigheid kan ook wel te maken hebben gehad met een doodschop of elleboog bij het voetballen bij de beesten van QVC.

Deze zaken even terzijde, maar het verklaart wel het lege speelveld.
Bij de gespeelde partijen waren ook nog wel enige zaken die erg in het oog sprongen.

Hiervan, in willekeurige volgorde, een bloemlezing:

Het echtpaar, tevens binnen de club bestuurlijk actief als voorzitster en penningmeester, Trinus en Miranda werd deze avond een paar keer aan elkaar gekoppeld.
Als deze partijen maatgevend waren voor de huiselijke, c.q. bestuurlijke sfeer dan is deze op zijn zachts gezegd niet hoogstaand.
Over en weer verwijten hoe teruggespeeld en opgevangen moet worden.
Thuis weer iets goed te maken en maar zo denken: het is maar een spelletje !!!!

Dan moet ook even genoemd worden het optreden van onze laatste clubkampioen en tournooiwinnaar Peter , verder genoemd als Piwi.
In sommige partijen stijgt hij tot grote hoogte, en dat is niet alleen qua lichaamslengte, maar ook qua nivo, om daarna door diepe dalen te gaan.

Piwi is geen Zeeuw maar voor hem geld dan toch wel de Zeeuwse wapenspreuk: Luctor et Emergo

Mark Tromp vorig jaar de belofte van de club kan dit seizoen nog niet imponeren in positieve zin. Om in de voetsporen van Piwi te treden als overwinnaar zal hij in zijn jeugdig enthousiasme toch enige rust moeten inbouwen.

Voor Mark te hopen dat dit met de jaren komt.

Dan Martine Bruins.
Ze kwam al moe naar sporthal toe, tenminste ze liep nogal wat te gapen in het veld, moest ze ook nog tegen die rottige buurman Henk spelen. Waar de shuttle komt weet Martine vaak van te voren maar is dan niet op de juiste plaats aanwezig. Daar wordt je nou pas echt moe van.

Annemieke B, nee geen familie van Ali want die is veel rapper, had na een partij waarin ze werd afgestraft geen zin meer en wendde een blessure aan om verder leed bespaard te blijven.

Rest mij nog te noemen Bouke Yke die zonder zijn Greet veel drukker is dat met zijn Greet. De Fucks en Shits vlogen de hele avond door de speelzaal.

Voor de wel aanwezige personen, maar niet genoemd, geldt beslist niet dat zij een foutloze avond hebben gespeeld maar worden misschien in een volgend verslag wel even voorgesteld en/of doorgelicht.

Ook de doucheverhalen welke soms maar met moeite door een hele grote beugel kunnen komen misschien ook nog aan de orde, maar hier is eerst nog overleg voor nodig.

Peter de Graaf allias PiWi.