Verenigingen & Stichtingen
 

Opslag varianten.

De service is een van de meest verschillende badminton slag. Naast dat deze aan verschillende regels moet voldoen, slaat iedere speler de service op een andere manier. Er zijn twee verschillende soorten service, de forehandservice en de backhandservice. De backhandvariant wordt vaak pas vanaf latere leeftijd gebruikt omdat de jonge spelers de techniek vaak onvoldoende onder de knie krijgen en zo de service dus niet kunnen afwisselen. Daar in tegen wordt de forehand variant door de meeste spelers vanaf het begin gebruikt. De service wordt meestal gezien als een aanvallende slag.

Forehandservice

Bij de forehandservice wordt de shuttle via een onderhandse slag naar voren geslagen om de shuttle zodoende in het serveervak van de tegenstander te slaan. Deze service is voor de meeste beginnende leden goed uit te voeren omdat er veel slag ruimte is wat er voor zorgt dat er veel mogelijkheid is om kracht achter de service te zetten.

Backhandservice

De backhandservice wordt voor het lichaam gedaan, het racket wordt met een backhandgreep voor het lichaam gehouden om zodoende de shuttle te serveren. De techniek is erg moeilijk omdat er weinig bewegingsruimte is en dus er voor de beginnende badminton speler geen mogelijkheid is om kracht te kunnen zetten. Dit zorgt er voor dat de shuttle niet achterin kan komen.

Algemene spelregels

Een partij badminton bestaat best of 3 games van 21 punten. Er zijn verlengingen bij 20-20: er wordt gespeeld tot er 2 punten verschil zijn of, indien dit niet gebeurt, speelt men tot en met 30 punten. Het spel kan dus eindigen met een maximum van 29 tegen 30 punten. Wie twee games wint, is de winnaar van de partij. Als het 1-1 is, wordt er een derde en beslissende game gespeeld.

Het badmintonveld wordt in tweeën gedeeld door een net op 1,55 meter hoogte bij de staander. In het midden mag het net niet lager hangen dan 1,524 meter. Het net zelf moet 0,76 meter hoog zijn. De touwen waarvan het net gemaakt is moeten donker van kleur zijn en van gelijkmatige dikte. De maaswijdte mag variëren van 15 tot 20 millimeter. Het net moet minimaal 6,1m lang zijn en een witte boord hebben bovenaan van 75mm. De lijnen die het veld markeren moeten 40mm dik zijn.

Er wordt onderhands geserveerd naar het veld schuin tegenover het vak van waaruit wordt geserveerd. Hierbij mag (op het moment van raken van de shuttle) het blad van het racket niet boven de middel van de serveerder bevinden. (“De middel” is in dit verband een denkbeeldige lijn rond het lichaam van de serveerder, lopend over het laagste punt van beide onderste ribben). Tevens moet de service met één vloeiende beweging geslagen worden. De shuttle wordt over het net heen en weer geslagen (een rally). Zodra de shuttle op de grond komt, wordt het spel gestopt. Afhankelijk van of de shuttle binnen/op de lijnen (in) of buiten de lijnen (uit) valt wordt beoordeeld hoe het spel doorgaat. Als de shuttle op de grond komt door een fout van de serverende partij, wordt de service aan de andere partij overgedragen en krijgt die partij een punt. Als de fout gemaakt is door de tegenpartij, krijgt de serverende partij een punt en blijft hij aan de opslag.

Nieuwe puntenscore vanaf 2006

Sinds 1 februari 2006 werd er echter geëxperimenteerd met een nieuwe puntentelling om het spel aantrekkelijker te maken voor het publiek. In de lente van 2006 werd besloten dit nieuwe rally-point-systeem officieel in te voeren vanaf het badmintonseizoen dat begint in augustus 2006. Tot nu toe kon men alleen punten maken op de eigen service en was er een onderscheid tussen dames en heren. (damestelling tot en met 11 punten, herentelling tot en met 15 punten) In de nieuwe puntentelling wordt dit onderscheid niet meer gemaakt; dames en heren zijn gelijkwaardig. De telling gaat voor beide seksen tot en met 21 punten per game;

Staan beide spelers op 20 punten dan komt er automatisch een verlenging, tot een van beiden 2 punten achter elkaar maakt. Echter, om de tijdsduur van een wedstrijd enigszins in de perken te houden, is er besloten om hieraan een maximum van 29 punten te verbinden. Staan beide spelers op 29 punten, dan zal het eerstvolgende punt beslissend zijn voor de winst van de set of wedstrijd. Er wordt nog steeds best out of three games gespeeld.

Een ander groot verschil is dat het rally-pointsysteem er voor zorgt dat een speler niet alleen punten kan maken op zijn eigen service, maar ook op die van zijn tegenspeler.

Grote evenementen werden al volgens het nieuwe systeem gespeeld in het seizoen 2005-2006, bijvoorbeeld de Dutch open (winnares Mia Audina vertelde dat dit nieuwe systeem erg zwaar is, vooral voor de mentale gesteldheid).

Fouten

Badminton kent de volgende fouten:

 • een speler slaat de shuttle buiten de lijnen (uit)
 • de shuttle valt in het eigen veld (een speler mist de slag)
 • een speler slaat de shuttle in het net
 • een speler raakt de shuttle meer dan één keer (echter geen fout als de shuttle in 1 slag zowel met het blad als met de bespanning wordt geraakt.)
 • een speler raakt de shuttle met zijn lichaam wanneer de shuttle in het spel is.
 • een speler raakt het net aan, voor de shuttle op de grond gevallen is (behalve als de opponent de shuttle aan zijn kant de shuttle tegen het net heeft geslagen en aan zijn kant naar beneden valt.)
 • een speler slaat de shuttle terug voor die boven het eigen veld is
 • een speler staat op een lijn bij het serveren (voetfout)
 • een speler slaat de service in het verkeerde vak
 • bovenhands opslaan

  • een speler serveert en de shuttle bevindt zich op het moment van raken niet geheel onder het middel, onder het middel betekent hier, onder de onderste rib
  • een speler serveert en tijdens het raken van de shuttle dient de steel van het racket enigszins naar beneden te wijzen, horizontaal mag niet

 • de shuttle raakt tijdens een rally niet tot het speelveld behorende objecten (plafond, palen links/rechts van het speelveld)
 • een speler slaat tegen het net met zijn/haar racket op het moment dat de shuttle in het spel is.

Let

Een scheidsrechter kan tijdens of als de rally afgelopen is besluiten een let te spelen, dit betekent dat de puntentelling die voor de rally was gehandhaafd blijft en dat de rally opnieuw gespeeld wordt.

Er wordt een let gespeeld bij de onderstaande situaties:

 • Als de scheidsrechter niet zeker weet of hij de juiste beslissing neemt, dit kan ontstaan omdat:

  • De scheidsrechter niet goed kan beoordelen of de shuttle binnen of buiten de lijnen valt.
  • De scheidsrechter niet zeker weet of de shuttle via het lichaam van een speler aan diens kant buiten de lijnen valt.

 • Het niet zeker was of de ontvangende partij klaarstond om te beginnen aan de volgende rally.
 • De shuttle tijdens het spel buiten het zicht is geraakt (bijvoorbeeld over een draagbalk van de sportzaal heen is gespeeld)
 • De shuttle over het net rolt en langs het net naar beneden valt en belandt op de speelhelft van de speler die de shuttle het laatst heeft geslagen
 • Naar de mening van de scheidsrechter een coach het spel verstoort.